Izhod iz enostavnega načina

Občina je Znanstveno-raziskovalnemu središču Koper podelila stavbno pravico za palačo De Belli

Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan in direktor Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper prof. dr. Rado Pišot sta danes podpisala pogodbo o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice za palačo De Belli. Po obnovi, ki naj bi jo ZRS Koper začel v roku petih let, bi se v prostore palače na Cankarjevi ulici preselil večji del inštitutov in služb z izjemo laboratorijske dejavnosti Inštituta za oljkarstvo in Inštituta za kineziološke raziskave ter Centra za beneško zgodovino, ki se bo v kratkem preselil v objekt palače Baseggio.

Mestna občina Koper je stavbno pravico za palačo De Belli podelila za obdobje 99 let. Pri tem sta se ZRS Koper in občina uskladila, da ZRS Koper v petih letih zagotovi finančna sredstva za obnovo in jo v tem času tudi začne. Kot je ob tem poudaril koprski župan Aleš Bržan, se je občina za ta korak odločila v želji, da bi ohranila in vsebinsko ovrednotila dragoceno kulturno dediščino mesta: »Že pred dobrimi tremi leti smo aktivno iskali rešitev za ohranitev palače De Belli, a pri tem nismo bili uspešni. Nato je prišla pobuda direktorja ZRS Koper, s katero bi sočasno rešili dve težavi – obnovili bi dotrajane prostore palače, hkrati pa rešili že dalj časa trajajočo prostorsko stisko koprskega raziskovalnega središča.«

Na nujnost zagotovitve dodatnih prostorov za nemoteno delovanje ZRS Koper je opozoril tudi direktor Rado Pišot in pojasnil, da so z izjemo sedeža v Garibaldijevi ulici vsi ostali prostori najemniški: »S selitvijo v palačo De Belli, ki bo postala upravno-administrativni sedež ZRS Koper, bomo dobili štirikrat večje prostore od dosedanjih. Vanje bomo umestili interdisciplinarni sredozemski center znanstvenoraziskovalne odličnosti, ki bo predstavljal stičišče več raziskovalnih inštitutov in univerz iz Slovenije, Italije in Hrvaške. Center bo med drugim zagotavljal celovit pristop raziskovanja in skupno strateško interdisciplinarno stičišče znanja, ki bo na podlagi pilotnih testiranj v praksi zagotavljal trajnostne rešitve npr. s področja digitalizacije odprte znanosti, povečanja biodiverzitete v mestih in prilagajanju podnebnim spremembam v Sredozemlju.«

Ob tem se je zahvalil občini, ki je razumela njihove prostorske in razvojne potrebe ter jim z dodelitvijo palače De Belli za 99 let izkazala veliko podporo: »Palača De Belli je pomemben kulturnozgodovinski spomenik, ki ga bomo z obnovo revitalizirali in vsebinsko obogatili.«

Pišot je priznal, da bo obnova tako velikega objekta zahteven finančni in organizacijski zalogaj, a kljub temu ostaja optimističen. Vrednost naložbe ocenjuje na 3,25 milijona evrov, ki jih nameravajo delno financirati z lastnim deležem v stavbi v Garibaldijevi ulici, ob tem pa računajo tudi na državna in kohezijska sredstva.

Prav zaradi možnosti prijave na različne razpise si bodo po Pišotovih besedah v največji možni meri prizadevali, da do konca leta pridobijo vso potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo ter gradbeno dovoljenje. To pa ni edina naložba, ki jo izvajajo, pravkar je v teku obnova palače Baseggio oz. borilnice, kamor bo ZRS Koper umestilo Center za beneško zgodovino in kulturno dediščino.