Izhod iz enostavnega načina

Častna občanka Mestne občine Koper postala prof. dr. Lucija Čok

Častna občanka Mestne občine Koper je postala prof. dr. Lucija Čok, prva direktorica ZRS, prva rektorica Univerze na Primorskem in jezikoslovka. 

Prof. dr. Lucija Čok je redna profesorica didaktike večjezičnosti in medkulturnosti, znanstvena svetnica na področju preučevanja zgodnje večjezičnosti in aktivna članica Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper.

“Njena bogata življenjska in poklicna pot je pustila pomemben pečat na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, znanosti in družbenega življenja tako v lokalnem in nacionalnem kot mednarodnem okolju,” je v obrazložitvi za podelitev naziva častne občanke utemeljil koprski župan Aleš Bržan.

Dr. Lucija Čok, znanstvena svetnica na področju preučevanja družbenega jezikoslovja, redna profesorica večjezičnosti in medkulturnosti je bila prva rektorica Univerze na Primorskem. Na več vodstvenih funkcijah je sooblikovala osnove visokega šolstva na Primorskem, v letih 2000 – 2002 je bila tudi ministrica za šolstvo, znanost in šport v vladi Republike Slovenije. Kot ministrica je prispevala k pripravi nekaterih podlag integracije Slovenije v Evropski raziskovalni prostor – ERA. Predavala je na več tujih univerzah, vodila evalvacijske time strokovnjakov v okviru Evropske zveze univerz (EUA IEP), bila članica sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Svoje raziskovalno delo osredotoča na pojave, ki spremljajo jezike in kulture v stiku, učenje jezikov, vzgojo za sobivanje in sožitje kultur ter vitalnost etnij. Za njene dejavnosti pri uveljavljanju francoske kulture in jezika ter strategij za spoštovanje jezikovnih različnosti jo je predsednik Republike Francije odlikoval z visokim priznanjem viteza legije časti. Predsednik Republike Italije ji je podelil naslov Commendatore dell’Ordine della Stella della solidarietà. Leta 2013 ji je Univerza na Primorskem podelila naziv zaslužna profesorica. Istega leta ji je minister za področje šolstva in znanosti podelil državno nagrado za življenjsko delo na področju visokega šolstva.