Izhod iz enostavnega načina

ECO-SMART vabi na delavnico v Naravni rezervat Škocjanski zatok

V sklopu projekta ECO-SMART Mediteranski inštitut za okoljske študije ZRS Koper in Regionalni razvojni center Koper organizirata delavnico, ki bo potekala 1. aprila ob 13. uri v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok.

Projekt ECO-SMART se sooča z izzivom učinkovitejšega spremljanja stanja podnebnih sprememb in načrtovanja ustreznih prilagoditvenih ukrepov za preprečevanje negativnih učinkov, ki ogrožajo kakovost biotske pestrosti na izbranih območjih NATURA 2000 v regijah, vključenih v program čezmejnega sodelovanja.

Delavnica je namenjena prenosu znanja in širjenju rezultatov projekta, na njej pa bodo predstavili postopke za vrednotenje ekosistemskih storitev in prilagajanje na podnebne spremembe, ki so jih v sklopu projekta pilotno razvijali ter razpravljali o možnostih prenosa le-teh v načrte upravljanja območij Natura 2000 in v podporne strategije in politike.

Na delavnico se je potrebno prijaviti. Možna je udeležba v živo vključno z vodenim ogledom ali pa preko spleta (brez vodenega ogleda). Vse informacije glede prijave in program najdete TUKAJ.

Projekt ECO-SMART – Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA 2000 je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Italijanski partnerji na projektu so Dežela Veneto (vodilni partner), Občina Monfalcone – Tržič in Univerza v Padovi, slovenska partnerja pa sta Regionalni razvojni center Koper (RRC Koper) in Mediteranski inštitut za okoljske študije ZRS Koper.