Izhod iz enostavnega načina

Ruski prevod Antigoninih sester

Po angleški izdaji dela Antigonine sestre: o matrici ljubezni predstojnika Inštituta za filozofske študije ZRS Koper, dr. Lenarta Škofa, ki je lani izšla pri ugledni založbi SUNY Press, je izšel tudi ruski prevod dela z naslovom Сёстры Антигоны: о матрице любви.

Ruski bralci lahko delo naročijo na strani https://nestorbook.ru/shkof-l-syostry-antigony-o-matritse-lyubvi

Antigonine sestre: O matrici ljubezni prof. dr. Lenarta Škofa je delo o genealogiji ljubezni. Kakor je Jezus za krščanstvo, je Antigona v zgodnji evropski misli ničelna točka etike: v njej se združujejo stari nenapisani zakoni, arhaična etična načela ter najvišji zakon ljubezni. V dialog z Antigono so pritegnjena tudi ženska božanstva arhaične grške dobe (Metida), stare kozmološke matrice (chóra) ter liki t.i. herojskih žensk, kot so Savitri iz indijskega epa Mahab-harata, Alkestida iz istoimenske grške Evripidove drame ter slovenski mitološki lik Lepe Vide. Delo se posveča še vlogi žensk in ženskega počela v judovsko-krščanskem izročilu. V sklepu se Antigonine sestre posvečajo francoski filozofinji Luce Irigaray kot šifri prehoda k dobi Diha/Sape, utemeljeni na horizontalni transcendenci ter z njo povezani spiritualno-telesni gesti sočutja in ljubezni.
Knjiga je izšla ob podpori Javne agencije za knjigo RS.