Izhod iz enostavnega načina

ZRS Koper in Fakulteta za kineziologijo v Osijeku: Sodelovanje na področju kinezioloških raziskav

Sodelovanje, izmenjava dobrih praks, krepitev znanstvenih raziskav, izobraževalne dejavnosti in akademskega prostora na področju kineziologije so glavne točke sporazuma, ki sta ga včeraj na sedežu Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper podpisala prof. dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper in  prof. dr. Vesnica Mlinarević,  dekanja Fakultete za kineziologijo v Osijeku, Univerze Josipa Juraja Strossmayerja v Osijeku.

Podpisu sporazuma so prisostvovali tudi prof. dr. Boštjan Šimunič, predstojnik Inštituta za kineziološke raziskave ZRS Koper in sodelavci ter doc. dr. Iva Šklempe Kokić, prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje Fakultete za kineziologijo v Osijeku in izr. prof. dr. Zvonimir Tomac, prodekan za pedagoško dejavnost Fakultete za kineziologijo v Osijeku.

Z memorandumom si bodo podpisniki  v naslednjih treh letih prizadevali pri izvajanju skupne znanstveno-raziskovalne in izobraževalne dejavnosti na področju kinezioloških raziskav, pri čemer bodo sodelovali pri pripravi študijskih programov, konferenc, delavnic in ostalih dejavnosti na nacionalnem področju in v mednarodnem prostoru, spodbujali mobilnost raziskovalcev ter prenos dobrih praks med institucijama.