Izhod iz enostavnega načina

Platforma eOljka kot podpora oljkarjem

Inštitut za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper je vzpostavil spletno platformo eOljka, ki služi kot podpora oljkarjem in strokovnjakom pri načrtovanju agrotehničnih ukrepov.

Gre za spletno platformo, v okviru katere Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper beleži in omogoča vpogled v podatke pridobljene na terenu, kot tudi javno dostopne podatke iz različnih verodostojnih spletnih virov in baz. Hkrati se platforma povezuje tudi z drugimi digitalnimi platformami, kar omogoča analizo interakcij med podatkovnimi bazami in parametri okolja.

Podatki so zbrani v vsebinsko zaokroženih sklopih in strukturirani tako, da uporabnika na razumljiv in pregleden način vodijo do željenih informacij.