Izhod iz enostavnega načina

Spletna delavnica: »Starost in staranje v stoletju meščanstva«

Na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper v četrtek, 16. decembra ob 10. uri pripravljajo spletno delavnico »Starost in staranje v stoletju meščanstva«.

Referenti, ki prihajajo tako iz ZRS Koper kot tudi iz Inštituta za novejšo zgodovino, Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU ter Inštituta za narodnostna vprašanja, bodo razpravljali o tradicijah, ki so vzpostavile današnje dojemanje starosti v zahodnih družbah – opazovane bodo podobe starosti v dobi meščanstva, ki odražajo določene vrednote in producirajo nekatere stereotipne podobe. Na eni strani bo opazovana podoba starosti kot obdobja slabega zdravja ter zmanjševanja premoženja in moči, na drugi pa tudi drugačni pogledi na starost, zaznamovano z izkušnjami in v določenih pogledih tudi večjo samostojnostjo.

Za udeležbo je potrebna predhodna registracija do 15. decembra 2021 na elektronski naslov: .

Spletna delavnica bo potekala v okviru projekta Kulturno-zgodovinski vidiki staranja: izkušnje, reprezentacije, identitete (J6-2572) in Jadranske socialne države. Socialne politike v transnacionalni obmejni pokrajini od sredine 19. do 21. stoletja (J6-1800), ki ju financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Več o spletni delavnici lahko preberete tukaj (DOCX).