Izhod iz enostavnega načina

Zgodbe povezovanja

Projekt Zgodbe o ribištvu je že v samem začetku, predvsem v lokalni skupnosti, prepoznan kot privlačen, kar za ustvarjalce projekta pomeni velik uspeh. V tem tednu pa je bilo o zgodbah, ki bodo nastajale, slišati tudi na nacionalni televiziji.

Partnerstvo projekta Zgodbe o ribištvu Slovenske Istre skozi čas je zasnovano pod strokovnim vodstvom Inštituta za jezikoslovne študije pri Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Koper in združuje partnerje iz različnih področij delovanja, ki bodo pomembno prispevali k uresničevanju zadanih ciljev projekta.

Partnerstvo se je z veseljem odzvalo na povabilo na javljanje v živo iz studia RTV Slovenija, kjer so gostje dr. Lucija Čok, ravnateljica Srednje šole Izola Adelija Perne in predstavnica italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola Agnese Babič s precej praktičnega vidika opisale projekt.

Vodja projekta dr. Lucija Čok je poudarila predvsem, da v projektu “…s starimi vsebinami naredimo nekaj novega in da se v širši prostor pove, kaj se je dogajalo, kaj ponuja Istra, kaj ponuja naše morje.” Prepričana je namreč, da tudi Slovenija kot država potrebuje več zavesti, da smo tudi obmorska država. Verjamemo, da bomo s projektom, ki bo povezoval generacije, utrjeval sodelovanje med obalnimi destinacijami, vključeval tako stroko kot lokalne deležnike, dosegli tudi tudi slednje.

Prispevek si lahko v več delih ogledate TUKAJ od 1:16:50 dalje.