Izhod iz enostavnega načina

POSVET: “Obravnava spolnega nadlegovanja v znanstvenem prostoru – Kaj se zgodi po prijavi?”

Komisija za enake možnosti na področju znanosti, svetovalnega telesa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, vabi na posvet z naslovom: “Obravnava spolnega nadlegovanja v znanstvenem prostoru – Kaj se zgodi po prijavi?”, ki bo v četrtek, 2. decembra 2021, ob 10. uri (preko aplikacije ZOOM).

»Univerze in raziskovalne institucije si prizadevajo spodbujati ženske, da svojo kariero razvijejo in nadaljujejo v akademskem okolju. Pri tem pa jim je potrebno zagotoviti okolje, ki je varno v vseh pogledih, tudi iz vidika spolnega nasilja. Senzibilno in ozaveščeno okolje ni dovolj, saj ko govorimo o spolnem nasilju, govorimo o zlorabi moči. Zagotavljanje varnega okolja v vseh procesih študija in dela, zaščita žrtve, način sankcioniranja ter vsi podporni postopki morajo biti sistemsko urejeni, dobro skomunicirani in predstavljeni vsem študentkam in študentom, raziskovalkam in raziskovalcem ter drugim zaposlenim. Na posvetu želimo spregovoriti o tem, kaj se je v našem znanstvenem prostoru spremenilo eno leto po tem, ko so prve prijave spolnega nasilja na univerzi prišle v javnost. Ob tem želimo spodbuditi razpravo o sistemskih rešitvah ter osvetliti dobre prakse različnih tujih akademskih institucij,« so sporočili.

Javni spletni dogodek bo prenašala STA ( https://vzivo.sta.si/).

Program dogodka in vabljeni govorci:

10.00 – 10.05: Uvodni nagovor: prof. dr. Vesna Leskošek, Univerza v Ljubljani in članica Komisije za enake možnosti na področju znanosti

10.05 – 10.35: Predavanje: prof. dr. Carole Mundell, University of Bath – Spolno nadlegovanje – kako v akademskem okolju vzpostaviti varen prostor?

10.35 – 10.45: Predstavitev izsledkov raziskave: mag. Karmen Kerman in mag. Aljoša Polajžar, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru – ”Normativne ureditve na slovenskih univerzah”

10.45 – 11.00: Razprava ter povzetek prvega dela dogodka.

11.00 – 12.30: Okrogla miza s povabljenimi panelisti: Moderatorka: dr. Jovana Mihajlović Trbovc, ZRC SAZU in članica komisije. Sodelujoči/e: Prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, Prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica za študijske in študentske zadeve Univerze v Ljubljani, Prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem, Prof. dr. Boštjan Golob, kabinet rektorja Univerze v Novi Gorici in Prof. dr. Gregor Anderluh, Kemijski inštitut in predsednik KOsRIS

12.30 – 13.00: Razprava ter povzetek drugega dela dogodka

Foto: Univerza v Ljubljani