Izhod iz enostavnega načina

MiCREATE: Poziv k oddaji prispevkov

Inštitut za družboslovne študije pri Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Koper vabi k sodelovanju na zaključni konferenci, ki bo organizirana v sklopu mednarodnega projekta MiCREATE (Migrant Children and Communities in a Transforming Europe – Priseljeni otroci in skupnosti v spreminjajoči se Evropi).

Omenjeni projekt sodi v shemo Horizont 2020, Inštitut za družboslovne študije ZRS Koper pa pri njem sodeluje kot vodilni partner. Osrednja tema znanstvene konference bodo migracije otrok in mladih ter njihovo vključevanje v države prihoda ter s tem povezani trendi in izzivi.

Mednarodna znanstvena konferenca bo potekala od 2. do 4. junija 2022 v prostorih Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana).

K udeležbi vabijo tako tiste, ki bi želeli aktivno sodelovati s svojimi prispevki, kakor tudi slušatelje in slušateljice. Rok za oddajo povzetkov prispevkov (do 250 besed) je 10. december 2021.

Več informacij o konferenci ter povezavo do prijavnice najdete v spodnji PDF datoteki.