Izhod iz enostavnega načina

»OKUSI MORJE 2«: Od delavnic, degustacij, vodenih ogledov, do izdaje publikacije

Projekt Okusi morje 2, ki se osredinja na pridelavo školjk na naravi prijazen način, je v zaključni fazi.

Školjka mediteranska klapavica je ena najbolj razširjenih školjk v Evropi, še posebej je pomembna zaradi svoje razširjenosti v gojiščih celotnega Sredozemlja. Ideja za projekt se je razvila prav zaradi nepoznavanja slovenske klapavice. Mnogi namreč ne vedo, da tudi v Sloveniji gojimo visoko kvalitetne klapavice – zelo zdravo živilo, ki je vsem cenovno dostopno.

Pred enim letom je bila v okviru projekta izdana publikacija Okusi morje 2, ki zajema široko paleto povezanih tem, kot so tradicionalna pridelava školjk in sodobni razvoj, učinki pridelave na okolje in na biotsko raznovrstnost, biokemična sestava školjk, zdravstvene koristi, povezane z rednim uživanjem školjk, poleg tega pa vsebuje tudi tradicionalne in nove kulinarične recepte.

Projekt je vodila Suzana France, sicer zaposlena pri Gastro projektu d.o.o., in sicer v sodelovanju z Znanstveno raziskovalnim središčem (ZRS) Koper kot edinim partnerjem, ki ga je zastopal dr. Cécil Meulenberg z Inštituta za kineziološke raziskave pri ZRS Koper.

»Izdaji knjige je sledilo dvajset delavnic, ki so bile izvedene kot učilnice na morju. Ob vodenih ogledih akvakultur, smo udeležencem vseh starosti predstavljali naše teoretične vidike in izkušnje s terena in jih razvajali z degustacijami jedi iz klapavic, kot je npr. buzara. Zadnja faza projekta je obsegala produkcijo video predstavitev in intervjujev, ki bodo skupaj z vsebino knjige Okusi morje 2 objavljeni na spletni strani www.okusimorje.info. Tudi po zaključku projekta bo spletna stran ostala informativni vir o slovenski pridelavi školjk in sorodnih tematikah,« sporoča dr. Cécil Meulenberg.

Projekt, ki se izvaja v sklopu LAS Istra, sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in RS.