Izhod iz enostavnega načina

Svoboda mnenja in izražanja skozi naracije izrednega stanja: antropološka študija slovenske (anti)demokratične zavesti v času epidemije Covid-19

Evidenčna številka ARIS: J6-3128

Trajanje projekta: 1. 10. 2021–30. 9. 2024

Vodja projektadr. Barbara Gornik

Nosilec projektaInštitut za družboslovne študije

  Projekt izhaja iz ugotovitve, da je bilo v Sloveniji v času med epidemijo Covid-19 moč opaziti številne ključne kazalnike, ki so opozarjali na razraščajočo se avtoritarno oblast, denimo napade na neodvisno sodstvo in medije, krčenje državljanskih svoboščin in medijske svobode, neupoštevanje zakonodajne in pravne veje oblasti, delovanje proti civilni družbi, vsiljevanje podrejenosti osrednji avtoriteti na račun osebnih svoboščin in podobno.

  Splošni cilj projekta je s pomočjo celovite in sistematične antropološko-pravne raziskave v triletnem obdobju preučiti konceptualizacije svobode mnenja in izražanja, kot se kažejo skozi naracije izrednega stanja. Splošni cilj projekta je trojno zasnovan, in sicer:

  • Zbrati naracije izrednega stanja in preučiti vrednote, prepričanja, stališča in vedenja, ki se skozi te naracije kažejo v medijih, politiki, civilni družbi in na ravni prebivalstva.
  • Preučiti pojmovanja in prakse svobode mnenja in izražanja, kot se kažejo skozi naracije izrednega stanja v medijih, politiki, civilni družbi in na ravni prebivalstva.
  • Skozi procese, ki se odvijajo v dinamiki med mediji, politiko, civilno družbo in splošno javnostjo, preučiti kateri so glavni dejavniki in spodbujevalci (anti)demokratične zavesti

  Analiza vključuje razmislek o vzrokih in procesih konstrukcije naracij ter njihovih političnih, ideoloških in etičnih razsežnostih. S tem bomo poskušali razumeti naracije izrednega stanja na ontološki ravni njihovega obstoja s poudarkom na vprašanju, kako naracije nastajajo in zakaj se pojavljajo v določeni obliki, na čem so osnovane v širšem pomenu in zakaj niso drugačne kot so.

  Na podlagi naracij izrednega stanja bomo opisali konceptualizacije in pojmovanja svobode mnenja in izražanja: zanimalo nas bo, kako se svoboda mnenja in izražanja uveljavlja, izpodbija in preoblikuje na različnih ravneh družbe. Preučili bomo tudi, kako avtoritarizem v svoji praksi uporablja idejo človekovih pravic za legitimacijo svojih politik ter kateri družbeni in kulturni dejavniki spodbujajo (anti)demokratično zavest. S tem znanjem bomo omogočili vpogled v nekatere temeljna vprašanja in izzive sodobnih demokracij in demokratičnega deficita.

  Spletna stran projekta