Izhod iz enostavnega načina

Odprtje nove tematske poti »MiR od mlina do mlina«

Znanstveno-raziskovalno središče Koper in Kmetija Bordon sta odprla tematsko pot »MiR od mlina do mlina«.

Namen projekta »MiR – Morje in reka, mlinščice in Rižana« je bil ovrednotiti in revitalizirati okolico reke Rižane. Na tem območju so tako uredili tematsko sprehajalno pot »MIR od mlina do mlina« s štirimi točkami miru in območje opremili s klopmi in informativnimi tablami. V sklopu projekta so izvedli različne izobraževalne in kulturne dogodke, v sodelovanju s turistično kmetijo Bordon in Ribiško družino Koper pa oblikovali tudi turistični vikend paket ribolova z nastanitvijo na turistični kmetiji.

Projekt, ki se izvaja v sklopu LAS Istra, sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in RS, vodilni partner projekta je Znanstveno-raziskovalno središče Koper, partnerji pa Krajevna skupnost Dekani, Ana Bordon, s. p., in Ribiška družina Koper.

»Projekt MiR je za koprsko občino, predvsem pa za naše podeželje, izjemno pomemben. Poenotil nas je v skrbi za naravno in kulturno dediščino naših krajev in povezal v želji po varovanju tega dragocenega prostora, hkrati pa naznanil nove razvojne priložnosti doline Rižane in njene reke Rižane,« je zbrane nagovorila podžupanja Mestne občine Koper, Olga Franca.

Slavnostnega odprtja sta se udeležila tudi direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper dr. Rado Pišot in Bojan Mevlja, direktor Središča Rotunda.

»Eno izmed poslanstev ZRS-ja je sobivati z okoljem in s tem komunicirati znanost na različnih ravneh. Prepričan sem, da projekti, kot so LAS Istre bistveno prispevajo k prepletanju delovanja raziskovalnih institucij in potreb okolja. V sodelovanju s partnerji, neposrednimi uporabniki znanja, lahko kakovostno dodajamo vrednost življenju v tem okolju. Vse to dosegamo prav s projekti kot je MiR, kjer smo ovrednotili in revitalizirali reko Rižano, jo postavili v kontekst simbioze narave in ljudi, ki na tem območju bodisi živijo bodisi sem prihajajo. Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti vsem sodelujočim na projektu, partnerjem in vsem tistim, ki so ZRS Koper prepoznali kot partnerja ter financerjem projekta. Zahvala gre vsem, ki so prepoznali, da lahko ZRS Koper ogromno pripeva tako ožjemu kot širšemu okolju ter k dvigu kakovosti življenja prebivalcev Slovenije,« je svoje misli strnil dr. Rado Pišot, prvi mož ZRS Koper.

Pomen partnerstev je izpostavil tudi direktor Središča Rotunda Bojan Mevlja in pozdravil projekt MiR, ki je po je njegovem mnenju »projekt, ki živi z okoljem. Želimo si, da so idejni snovalci tovrstnih projektov prav ljudje, ki živijo v danih okoljih. Izjemno nas veseli, da je bil ZRS Koper tisti, ki je prepoznal ta izziv in sprejel vlogo vodilnega partnerja.«

Predstavitev rezultatov projekta je poleg predsednice KS Dekani Ingrid Kocjančič predstavila vodja projekta dr. Vesna Mikolič, predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper, ki je v sklopu večera skupaj z Astrid Prašnikar, ROS.TURIST – Inštitut za odgovorni turizem, spregovorila o razvojnih načrtih in spodbudila k podpisovanju javne listine o odgovornem in spoštljivem odnosu do reke Rižane in drugih vodnih virov.

»Mislim, da smo dosegli glavni cilj projekta, to je ovrednotenje reke Rižane in njene okolice. Domačini in naključni obiskovalci se vse bolj zavedamo pomena in lepote tega okolja ter smo pripravljeni nadaljevati s skrbnim odnosom do reke. Tudi pristojne službe za upravljanje z reko in urejanje njene okolice so bili v tem času bolj aktivni kot leta poprej in želimo si, da bi se s tako aktivnim pristopom nadaljevalo. Kljub pandemiji, ki je nekoliko zaustavila projekt, smo uspeli uresničiti tudi vse druge cilje projekta. Na štirih točkah miru ob tematski poti je na informativnih tablah reka predstavljena s svojo kulturno in naravno dediščino, kot vir energije in vir ustvarjalnega navdiha,« je v svojem govoru poudarila Mikoličeva ter dodala: »Predvsem nas veseli, da so vsa ta bogastva Rižane na številnih delavnicah spoznavali mladi in manj mladi, številni šolarji pred tem za Rižano sploh niso vedeli. V informativnem videu, ki smo ga posneli in se bo predvajal na Kmetiji Bordon, bodo ta bogastva lahko spoznavali tudi vsi obiskovalci, ki bodo pri Bordonovih po novem lahko dobili svežo moko, mleto na novem mlinu z mlinskimi kamni na električni pogon. Tam si lahko ogledamo tudi ohranjen star mlin in muzejsko zbirko starih mlinarskih orodij. Projekt, ki je bil vreden približno 120.000 evrov, bo tako imel dolgoročne izobraževalne, turistične in rekreacijske učinke in želja je, da bi s sonaravnim urejanjem poti nadaljevali vse od izvira do izliva reke Rižane v morje.«

Kulturno-umetniški program je popestril nastop pesnice Alferije Bržan s poezijo o vodi in godčevska skupina Zingelci.