Izhod iz enostavnega načina

VABILO NA DELAVNICO: »Kaj vemo o poškodbah pri gibalni/športni aktivnosti mladih?«

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper), Inštitut za kineziološke raziskave, vas vabi na delavnico »Kaj vemo o poškodbah pri gibalni/športni aktivnosti mladih?«

Delavnica bo potekala v sredo, 6.10.2021 od 15.00 do 17.15 v Grand hotelu Bernardin, Piran, Slovenija.

 

Inštitut za kineziološke raziskave ZRS Koper sodeluje v mednarodnem projektu Physical activity-related injury prevention in adolescents (PARIPRE), katerega vodi Univerza v Prešovu, Slovaška. Skupno osem partnerjev, od katerih na slovenski strani sodelujeta še Športna unija Slovenije in Nacionalni inštitut za javno zdravje, preučuje dejavnike tveganja in preventivne programe zmanjševanja poškodb 12 do 18-letnih mladostnikov.

Redna gibalna/športna aktivnost je eden izmed najbolj prepoznanih dejavnikov varovanja zdravja, predvsem za preprečevanje vodilnih kroničnih nenalezljivih bolezni. V mladosti gibalna/športna aktivnost prispeva k zdravemu razvoju skeletno-mišičnega, srčno-žilnega, dihalnega, imunskega in presnovnega sistema, pomaga vzdrževati telesno pripravljenost in primerno telesno maso. Povezana pa je tudi s številnimi psihološkimi in socialnimi koristmi. Ustrezna gibalna/športna aktivnost nima škodljivih učinkov, a se pri ukvarjanju z njo pojavi povečano tveganje za poškodbe, predvsem med visoko intenzivnimi športi pa tudi med nižje intenzivnimi gibalnimi aktivnostmi, če smo za njih slabo pripravljeni. Zato morata biti preprečevanje poškodb pri gibanju in športu in prepoznavanje dejavnikov tveganja, sestavna dela spodbujanja gibalne/športne aktivnosti. Povečano tveganje za poškodbe predstavlja tudi gibalna neaktivnost, katera danes prednjači v prevladujočem sedentarnem življenjskem slogu, kateri se v obdobju COVID-19 še krepi.

Kar 47% otrok se poškoduje vsaj enkrat v obdobju enega leta, pri čemer se 50% poškodb zgodi v športnih klubih, 30% med prostim časom in 20% med šolskim časom. Dečki so poškodbam bolj podvrženi od deklic. Članstvo v športnih klubih je temeljni dejavnik tveganja za hospitalizacijo otrok po poškodbi kar pa je potrebno jemati kot logično vzročno-posledično razmerje. Če odmislimo trenutno situacijo s COVID-19 (ko beležimo velik upad vključenosti v športne klube), smo bili v zadnjih letih priča povečevanju števila vključenih v športne klube (na Finskem iz 46% v 2010 do 62% v 2016 in v Sloveniji celo 82% v 2019), po drugi strani pa se izredno povečuje tudi gibalna neaktivnost otrok in mladostnikov (v šolah, doma, v prostem času), kar tudi vpliva na rast števila poškodb med gibalno/športno aktivnostjo in predstavlja velik javnozdravstveni problem.

Program delavnice:

15:00 do 15:15 Registracija udeležencev
15:15 do 15:30dr. Bakalar Peter (Univerza v Prešovu, Slovaška): Predstavitev projekta Physical activity-related injuries prevention in adolescents (PARIPRE)
15:30 do 16:00dr. Jari Parkkari, dr. med. (UKK Inštitut, Finska): Sport Injury Prevention Strategies and Measures. Preparation of PARIPRE recommendations – Part 1.
16:00 do 16:15Odmor za kavo
16:15 do 16:45dr. Mari Leppänen, (UKK Inštitut, Finska): Sport Injury Prevention Strategies and Measures. Preparation of PARIPRE recommendations – Part 2.
16:45 do 17:15Diskusija

Obveščamo vas, da je za udeležence delavnice (prireditve v zaprtih prostorih) trenutno potrebno upoštevati naslednje omejitve: izpolnjevanje PCT pogoja ter obvezna uporaba zaščitnih mask.

Delavnica je brezplačna in bo potekala v angleškem in slovenskem jeziku. Prosimo vas, da vašo udeležbo potrdite na e-naslov: .

Vljudno vabljeni!