Izhod iz enostavnega načina

Vabilo na spletno delavnico Izvedljivost načrtov prilagajanja na osnovi simulacij shem plačila za ekosistemske storitve

Mediteranski inštitut za okoljske študije ZRS Koper v okviru projekta ECO SMART nadaljuje serijo dogodkov, namenjenih izmenjavi znanja, informacij in izkušenj z deležniki projekta.

V petek, 2. julija 2021,  ob 10. uri vas preko Zooma vabijo na drugi dogodek, z naslovom naslovom Izvedljivost načrtov prilagajanja na osnovi simulacij shem plačila za ekosistemske storitve , ki je namenjen predstavitvi analiz, ki jih izvajajo za pripravo shem plačila za ekosistemske storitve.

Nosilec naloge za pilotni primer Natura 2000 območje Škocjanski zatok je dr. Anže Japelj, ki bo v sklopu dogodka predstavil delo slovenskih partnerjev v projektu.

V razpravi boste lahko aktivno sodelovali, postavljali vprašanja, predstavili različna videnja glede problematike ekonomskega vrednotenja ekosistemskih  storitev.

Več informacij ali prijavo na dogodke lahko pišete na naslov  

Projekt ECO SMART- Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA 2000  je sofinanciran  v okviru Programa Sodelovanja INTERREG V-A Italija Slovenija 2014–2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Vabljeni!