Izhod iz enostavnega načina

ZRS KOPER JE PODELIL PRIZNANJA GLASNIK ZNANOSTI 2021

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper je v sklopu praznovanja 27-letnice obstoja in 5-letnice samostojnega delovanja danes že šestnajstič podelilo nagrade in priznanja Glasnik znanosti 2021. “Glasniki znanosti” so letos postali akad. Jože Pirjevec, dr. Barbara Gornik, dr. Irina Moira Cavaion ter sodelavke in sodelavci Inštituta za kineziološke raziskave ZRS Koper. Slavnostni govornik na letošnji podelitvi je bil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jože Podgoršek.

ZRS Koper je danes, v petek, 11. junija, v Restavraciji Kamin na Belvederju organiziral tradicionalno podelitev nagrad in priznanj Glasnik znanosti 2021. ZRS Koper nagrade in priznanja za odlične znanstvene dosežke Glasnik znanosti podeli vsaki dve leti, letos pa že šestnajstič. S prireditvijo so želeli predstaviti svoje znanstveno-raziskovalno delo in nagraditi raziskovalce, ki dosegajo odličnost znanstvenega dela. Hkrati pa želijo tudi promovirati in približati znanost splošni javnosti.

“Za nami je obdobje, težko razumljivo, težko razložljivo, vsekakor pa obdobje, ko je bilo ponovno potrjeno, da je lahko le znanost tista, ki človeštvo rešuje iz kriznih stanj in situacij. Verjetnost, da bi se ta potreba v bodoče izgubila, je po mojem mnenju zelo majhna ali celo nična. Omejeni v prostoru in stikih nismo izgubili raziskovalne vneme in to se danes kaže v številnih nacionalnih in mednarodnih projektih in prijavah,” je uvodoma dejal direktor ZRS Koper, prof. dr. Rado Pišot. V letu 2020 je ZRS Koper namreč na različne razpise oddal več kot 40 prijav, od tega so bile štiri že uspešne.

Kot še vedno najbolj pereč problem je direktor izpostavil zagotovitev ustreznih prostorov Inštitutu za oljkarstvo. Kot je v nadaljevanju zagotovil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jože Podgoršek, lahko na pomoč računajo. “Poiskali bomo način, kako Inštitut za oljkarstvo izkopati iz težav, saj ga potrebujemo. Znanja ne želimo iskati v tujini,” je poudaril.

Ob tem je ZRS Koper čestital za delo in mreženje v mednarodnem okolju. “Če bi morali prehoditi sto stopnic kvalitete, jih 95 z lahkoto prehodimo vsi, pet zadnjih je ključnih, ki ločijo najboljše od dobrih. In kot kaže, to v Sloveniji znamo narediti,” je dejal minister in čestital prejemnikom nagrade Glasniki znanosti 2021.

Letos so “glasniki znanosti” postali akad. Jože Pirjevec, dr. Barbara Gornik, dr. Irina Moira Cavaion ter sodelavke in sodelavci Inštituta za kineziološke raziskave ZRS Koper.

Akad. Jože Pirjevec je prejemnik nagrade Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalk/cev. Njegova monografija Partizani je znanstveno delo, ki se sooča s problematiko druge svetovne vojne v Sloveniji, v širšem jugoslovanskem in evropskem okviru. Ker je ta tematika še vedno prisotna v zavesti javnosti in vzrok za delitev duhov, je njen namen prikazati dogajanje na objektiven, pripoveden način, ki temelji na dokumentih, ter s tem ozaveščati mlajše rodove in prispevati k narodni spravi. Akademik je v kratkem govoru izpostavil pomen, ki ga je znanost imela v letih po drugi svetovni vojni, ko smo “doživeli kulturni genocid, redki preživeli intelektualci so bili utišani oziroma izgnani, naša kulturna srenja je bila nična”. “V zadnjih 50., 60. letih smo opravili veliko delo, z ZRS Koper smo v znanstvenem prostoru ustvarili center znanja, katerega sem ponosen del,” je dejal Pirjevec.

ZRS Koper letos beleži peto leto delovanja kot samostojni javni raziskovalni zavod ter sedemindvajseto leto od ustanovitve prvega in še danes edinega javnega raziskovalnega zavoda s sedežem izven Ljubljane, ki svojo poslanstvo udejanja tako na lokalni, nacionalni kot mednarodni ravni.

Dr. Barbara Gornik in dr. Irina Moira Cavaion sta prejemnici nagrade Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalk/cev. Dr. Gornik je znanstvena sodelavka, ki deluje v okviru Inštituta za družboslovne študije ZRS Koper. Raziskovalno se ukvarja z vprašanji migracij, nacionalizma in človekovih pravic, še posebno z vidika njihove interpretacije in implementacije kot odraza družbenih odnosov moči. Med njenimi odmevnejšimi dosežki velja izpostaviti sourednikovanje pri leta 2018 objavljeni monografiji pri prestižni mednarodni založbi Routledge Unaccompanied children in European migration and asylum practices: in whose best interests? Dr. Gornik je svoje delo predstavljala na znanstvenih konferencah po Evropi in Združenih državah Amerike, tudi v okviru najprestižnejših institucij. Svojo prodornost, inovativnost in raziskovalni potencial izkazuje na različnih področjih svojega delovanja: pri prijavljanju raziskovalnih projektov, izbiri in razvijanju inovativnih raziskovalnih metod in nadvse uspešnem objavljanju znanstvenih rezultatov pri mednarodno priznanih revijah in založbah najvišjega ranga. “Nobena nagrada ni delo enega samega človeka,” je izpostavila ob prejemu in se zahvalila družini in sodelavcem za podporo. Še posebej je ponosna na delo svojega inštituta, ki je v zadnjih letih dosegel velik preboj: “Uspeli smo se uvrstiti na mednarodni zemljevid in zdaj se drugi na nas obračajo s ponudbami za sodelovanje.”

Dr. Irina Moira Cavaion je znanstvena sodelavka na Inštitutu za jezikoslovne študije ZRS Koper. Njeni raziskovalni dosežki so osredotočeni na obmejno jezikovno politiko in didaktiko drugih jezikov.  Oblikovala je inovacijski model za učenje in poučevanje sosedskih jezikov na nov način, z izvirnim modelom pa je uspela prodreti tudi v tujini. Njeni raziskovalni dosežki so izvirni prispevek k vlogi, obstoju in uveljavitvi sosedskih jezikov, torej k jezikovni didaktiki in uporabnemu jezikoslovju, ki odpira nove poti rabi in razvoju teh jezikov v evropskih in svetovnih območjih stika. “Nagrada je okrepitev zaupanja v moje delo in spodbuda k nadaljnjemu raziskovanju našega jezikovnega območja, ki je izredno kompleksno,” je dejala.

Sodelavke in sodelavci Inštituta za kineziološke raziskave ZRS Koper (IKARUS) pa so prejemniki in prejemnice nagrade Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke raziskovalnih skupin. Inštitut se lahko v kratkem času pohvali z veliko dosežki, med katerimi denimo 82 znanstvenih objav v vrhunskih znanstvenih revijah, izvedbo projekta Horizont 2020 ter kompleksne in zahtevne študije  MARS PRE za Italijansko vesoljsko agencijo. Inštitut, ki šteje 16 raziskovalcev in dva strokovna delavca, svoje cilje uresničuje s pomočjo dveh infrastrukturnih enot, Laboratorija in Mediteranskega centra zdravja. V njihovem imenu je nagrado prevzel predstojnik inštituta, prof. dr. Boštjan Šimunič, ki je tudi sam izpostavil vse njihove dosežke ter razkril “ključ uspeha”: “Na inštitutu dihamo skupaj, ampak ne isti zrak. To pa je po mojem mnenju ključ našega uspeha.”

Danes so predstavili tudi novo izdano publikacijo Glasnik ZRS Koper – Poročilo o delu Znanstveno-raziskovalnega središča Koper za leto 2020. ZRS Koper pa se je ob tej priložnosti še poklonil oljkarju Vanji Dujcu, čigar oljčno olje je bilo izbrano za najboljše oljčno olje severne poloble.

Iskrene čestitke nagrajencem!