Izhod iz enostavnega načina

Obvestilo o izidu monografije “Migrant Children’s Integration and Education in Europe: Approaches, Methodologies and Policies” sodelavcev IZDŠ ZRS Koper

Znanstveno- raziskovalno središče Koper obvešča, da je pri španski založbi Octaedro izšla nova monografija z naslovom Migrant Children’s Integration and Education in Europe: Approaches, Methodologies and Policies (Vključevanje in izobraževanje priseljenih otrok v Evropi: pristopi, metodologija in politike), pri kateri sta kot urednici sodelovali dr. Mateja Sedmak in dr. Barbara Gornik, sodelavki Inštituta za družboslovne študije (IZDŠ) ZRS Koper.  

S prispevki so sodelovali tudi nekateri partnerji, s katerimi sodelujemo v mednarodnem projektu Micreate2020( HORIZONT 2020. SC6-CHANGING WORLD. Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies).

Monografijo zaključuje prispevek našega sodelavca dr. Blaža Lenarčiča in mlade raziskovalke asist. Lucije Dežan (oba IZDŠ ZRS Koper), ki sta s primeri dobrih praks pokazala, kako lahko informacijsko-komunikacijska tehnologija (predvsem mobilne aplikacije) pripomorejo k uspešni dvosmerni integraciji mladih priseljencev in priseljenk v Evropski uniji.

Monografija je v celoti prosto dostopna na: https://octaedro.com/libro/migrant-childrens-integration-and-education-in-europe/