Izhod iz enostavnega načina

Krščanstvo in marksizem kot polje interdisciplinarnega povezovanja

Vljudno vas vabimo na interdisciplinarni kolokvij z naslovom »Krščanstvo in marksizem kot polje interdisciplinarnega povezovanja«,

ki bo v torek, 9. marca 2021, ob 10. uri.

Dogodek poteka v soorganizaciji Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, Oddelka za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter Zveze zgodovinskih društev Slovenije (sekcija za interdisciplinarno raziskovanje).

Na podlagi interdisciplinarnih prepletov zgodovinopisja, sociologije, študij religij, filozofije in teologije bomo predstavili različne problemske sklope: vpliv marksističnih idej na politične misli slovenskih in evropskih krščanskih socialistov, vprašanje marksizma in krščanstva (predvsem Katoliške cerkve) v odnosu do družbenih sprememb v Sloveniji in po svetu, različne inačice kontekstualnih teologij kot sta teologija osvoboditve in socialistična teologija, družbeno in politično vlogo krščanskega socializma in vprašanje družbenega udejstvovanja katolikov, alternativne vizije pred- in postrevolucionarne družbe ter razmislek o vlogi, možnostih oziroma prispevku krščansko-marksističnega soočenja v sodobni politični teologiji.

Udeleženke in udeleženci:

Jure Ramšak (diskutant in moderator (Inštitut za zgodovinske študije ZRS Koper)

Igor Škamperle: Krščanstvo in marksizem: bližina in razlike

Gašper Mithans: Politizacija kulturnega polja na Slovenskem v obdobju prve Jugoslavije, sodelavec (Inštitut za zgodovinske študije ZRS Koper)

Mateja Režek: Iskanje poti k dialogu med krščanstvom in marksizmom v socialistični Sloveniji v prvem povojnem desetletju (Inštitut za zgodovinske študije ZRS Koper)

Anja Zalta: Poudarki dialoga med kristjani in marksisti na Slovenskem v 80. letih 20. stoletja

Ignacij Navernik: Prelom logike božjega profita v perspektivi nespodobne teologije

Igor Jurekovič: Gibanje teologije osvoboditve

Nikola Milosavić: Karizmatična oblast in civilna religija v Jugoslaviji – Titoizem

Povezava na Zoom sestanek: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93524676267?pwd=ZmpMaStlMW80c1R5YU9COFJOTkM4UT09

Meeting ID: 935 2467 6267

Passcode: 544020

Vljudno vabljeni!