Izhod iz enostavnega načina

Spletna delavnica “Vpliv podnebnih sprememb na morske in obalne ekosisteme”

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper obvešča, da bo jutri, v torek, 12. januarja 2021 ob 14. uri, potekala spletna delavnica z naslovom

«Vpliv podnebnih sprememb na morske in obalne ekosisteme«,

ki jo organizirata Mediteranski inštitut za okoljske študije (MIOS) ZRS Koper in Regionalni razvojni center (RRC) Koper, slovenska partnerja projekta ECO-SMART (Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij Natura 2000), sofinanciran v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija- Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Na delavnici projekta ECO-SMART bo predavalmorski biolog prof. dr. Lovrenc Lipej, znanstveni svetnik na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo. Prof. Lipej, ki se posveča raziskovanju raznovrstnosti v Jadranu, še posebej slovenskega obalnega morja, bo tokrat spregovoril o vplivu podnebnih sprememb na morske in obalne ekosisteme.

Povzetek predavanja:

Morje, pa naj bo slovensko, Jadransko ali Sredozemsko, doživlja spremembe. Sooča se z višjimi temperaturami, ki so omogočile, da se v severnejše predele prebijejo ribe, ki jih prej ni bilo opaziti na teh zemljepisnih širinah.

Podnebne spremembe skupaj s človeškimi dejavnostmi dejansko vplivajo na izrazito prerazporeditev vrst v celotnem Sredozemskem bazenu. Poleg omenjenega širjenja vrst proti severu in prihoda tujerodnih vrst se vpliv podnebnih sprememb odraža tudi na nekaterih ogroženih nevretenčarjih. Še posebej je to očitno pri sredozemski kameni korali (Cladocora caespitosa), pri kateri zaradi višjih temperatur prihaja do pojava bledenja, ko koralo zapustijo fotosintetski endosimbionti.

Nenazadnje se bodo podnebne spremembe pokazale tudi na nivoju ekoloških sprememb in negativnih posledic v obalnih mokriščih.

V okviru predavanja bodo predstavljeni konkretni primeri vpliva podnebnih sprememb na nivoju slovenskega obalnega morja in obrežnih mokrišč, ki so povezani s pojavi tropikalizacije, bioinvazije, bledenja koral ter drugimi pojavi.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Izvajala se bo v slovenskem jeziku. Spletni dogodek se bo odvijal preko aplikacije ZOOM.

Vabilo: https://www.rrc-kp.si/…/stories/vabilo_dogodek_12-1-21.pdf

Link do prijavnice: https://forms.gle/iuZmxw2U2TDJc83R6

Prijave so možne le še danes, 11. januarja 2021. Vsi prijavljeni bodo po elektronski pošti prejeli link do zoom dogodka.

Vabljeni!