Izhod iz enostavnega načina

Na spletnem dogodku v sklopu Slovenskega ambasadorskega programa sodeloval tudi direktor ZRS Koper

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper obvešča, da je dne 30. novembra 2020 Kongresni urad Slovenije izvedel spletni dogodek v sklopu Slovenskega ambasadorskega programa, na katerem je sodeloval tudi direktor ZRS Koper, prof. dr. Rado Pišot.

Na dogodku so predstavil letošnje Kongresne ambasadorke in ambasadorje Slovenije, ki so s svojo predanostjo, zavzetim delom, mednarodno vpetostjo in vztrajnostjo pripomogli, da je Slovenija v preteklih letih gostila mednarodne znanstvene, strokovne in druge poslovne ter športne dogodke.

Slovenski ambasadorski program je zaživel v lanskem letu ob podpori Slovenske turistične organizacije, v sodelovanju s Kongresnim uradom pri Turizmu Ljubljana in 16-imi sodelujočimi partnerji. Zaradi epidemioloških razmer letošnja svečana podelitev častnih  nazivov žal ni mogla potekati v živo, zato so organizatorji zasnovali prireditev v spletnem okolju.

V živo so se gostiteljem v studiu pridružila dva lanskoletna Kongresna ambasadorja Slovenije: prof. dr. Rado Pišot, direktor Znanstveno raziskovalnega središča Koper in prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo. Svoje mnenje je z udeleženci z vnaprej posnetim intervjujem delila tudi prof. dr. Maja Rupnik z Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, NLZOH. Udeleženci so  predstavili svoje poglede na prihodnost znanstveno-strokovnih in poslovnih srečanj ter kako so se glede organizacije le-teh prilagodili novim razmeram. Podali so tudi svoje izkušnje v zvezi z izvedbo srečanj v letošnjem letu (virtualna, hibridna, spletna ali v živo). V živo se je v studiu pridružil tudi letošnji častni Kongresni ambasador Slovenije, prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani.

Kongresne ambasadorke in ambasadorji Slovenije 2020:

Častni Kongresni ambasador Slovenije 2020: prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani. 

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju znanstveno-strokovnih dogodkov: mag. Dejan Bratuš, dr. med., spec. urolog, Univerzitetni klinični center Maribor; mag. Violeta Bulc, Vibacom d.o.o., InCo gibanje;  prof. dr. Marko Čepin, univ. dipl. inž. el., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko; prof. dr. Zlatko Fras, dr. med., Strokovni direktor Interne klinike UKC Ljubljana in predsednik Nacionalnega; doc. dr. Primož Gradišek, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo; prof. dr. Mitjan Kalin, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo; doc. dr. Matjaž Kavčič, Institut Jožef Stefan; prim. Izidor Kern, dr. med., specialist patologije, Univerzitetna klinika Golnik; doc. dr. Blaž Koritnik, dr.med., spec. nevrolog, Univerzitetni klinični center Ljubljana; mag. Aleksandra Majić Skrbinšek, dr. vet. med., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta;  prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo;  Vesna Nahtigal, GZS – Združenje kovinskih materialov in nekovin; prof. dr. Albin Pintar, Slovensko kemijsko društvo in Kemijski inštitut Slovenije; lekt. dr. Saša Podgoršek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta ; doc. dr. Marko Pokorn, dr. med., spec. pediater in infektolog, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična Klinika; prof. dr. Andreja Pucihar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj; prof. dr. Andrej Simončič, Kmetijski inštitut Slovenije; dr. Aleksander Šinigoj, Palsit d.o.o.; izr. prof. dr. Polona Šprajc, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj; izr. prof. dr. Joško Valentinčič, univ. dipl. inž. str., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo.  

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju športnih dogodkov: Tomaž Barada, Športni center Barada; dr. Franci Petek, Zavod za šport Republike Slovenije Planica;  Jernej Slivnik, Veslaška zveza Slovenije; g. Uroš Zupan, Smučarska zveza Slovenije.

Video posnetek s spletne predstavitve letošnjih Kongresnih ambasadork oz. ambasadorjev Slovenije si lahko ogledate na sledeči povezavi: https://www.congress-ambassador.si

Pošiljamo tudi povezavo do objave v Reviji Kongreshttps://kongres-magazine.eu/2020/12/the-honourable-title-of-slovenias-congress-ambassador-2020-goes-to-25-exceptional-individuals/

Vabljeni k ogledu!