Izhod iz enostavnega načina

2. mednarodna konferenca v okviru projekta MiCreate

Znanstveno-raziskovalno središče Koper obvešča, da bo v petek 4. decembra, in v soboto, 5. decembra, potekala druga mednarodna spletna konferenca v okviru projekta

Micreate2020

(HORIZONT 2020. SC6-CHANGING WORLD. Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies)

z naslovom

»Local dimension of children’s migrations and its impact on EU integration policy« (»Lokalna razsežnost migracij otrok in njihov vpliv na EU integracijsko politiko«).

mag. Zorana Medarić

V soboto bosta članici Inštituta za družboslovne študije ZRS Koper , Lucija Dežan in mag. Zorana Medarić predstavili prispevek z naslovom »Through the Eyes of a Migrant Learner Distance Learning and Equality During the Covid-19 Pandemic in Slovenia«.

Lucija Dežan

Prijavite se lahko tukaj: https://micreate.interkulturalni.pl/.

Več o konferenci: https://www.micreate.eu/index.php/2020/11/23/elementor-1992/.

Vabljeni k spremljanju!