Izhod iz enostavnega načina

Kolumna “Zakaj je potrebna izobrazba” dr. Mateje Sedmak v Primorskih novicah

Znanstveno-raziskovalno središče Koper

obvešča, da v novi kolumni za Primorske Novice , ki je izšla v soboto, 28. novembra 2020, dr. Mateja Sedmak, predstojnica Inštituta za družboslovne študije ZRS Koper razmišlja, kako spodbuditi mlade k izobraževanju.

Njen tokratni prispevek z naslovom » Zakaj je potrebna izobrazba?« piše med drugim tudi o tem, kako smo degradirali srednje strokovno izobraževanje, o 58-letnem brezdomcu iz londonske univerze, ki je postal doktor in ugotovitvah Anice Mikuš Kos o življenjskem uspehu otrok, ki se v šoli soočajo s številnimi težavami.

“Slovenska posebnost je tudi obsedenost s “papirjem”, s formalno izobrazbo, ki je ne morejo nadomestiti ne neformalno izobraževanje ne dolgoletne delovne izkušnje, ki v številnih gospodarsko uspešnih državah odtehtajo formalno diplomo. Slovenska posebnost je tudi časovna odmerjenost, kdaj in do kdaj moraš pridobiti ustrezno formalno izobrazbo. Če jo pridobiš prepozno, si že sumljiv in na trgu dela nezaželen. Kdo bo zaposlil svežega 40-letnega diplomanta? Prav tako niso zaželeni preveliki karierni obrati. Enkrat arhitekt, za vedno arhitekt. Ne moreš se kar tako preleviti v cvetličarja.”

Celotna kolumna je dostopna na povezavi.

Vabljeni k prebiranju!