Izhod iz enostavnega načina

»Življenje s pametno tehnologijo – razvojne možnosti in nevarnosti«

Vabimo vas, da si v sredo, 25. novembra 2020, ob 19. uri ogledate virtualen dogodek

»Življenje s pametno tehnologijo – razvojne možnosti in nevarnosti«.

Dogodek organizirata ZRS Koper in Gledališče Koper, ki že vrsto let sodelujeta v organizaciji različnih dogodkov, katerih cilj je povezati znanost in kulturo ter osveščati množice o vlogi in pomenu obeh. Preteklim dogodkom se pridružuje tudi prihajajoči.

Razvoji v znanosti umetne inteligence, robotike, vse večja globalna prepletenost preko spleta ter dostop do velikih količin podatkov v zadnjem desetletju družbo opazno spreminjajo. Nekatere spremembe za zdaj še slabo razumemo. Čeprav uporaba teh tehnologij omogoča izjemne možnosti izboljšanja človeških življenj, postaja vedno bolj opazen tudi njihov škodljiv vpliv. Ob tem tematika odpira tudi vprašanja našega odnosa do nas samih in okolja, denimo: “Kateri filozofski pogled na svet in človeka se je sposoben najbolje odzvati na izzive, pred katere nas postavlja naraščajoča prepletenost s pametnimi tehnologijami?”

Na dogodku, ki se bo dotaknil zgoraj omenjene tematike, bodo sodelovali: dr. Gorazd Andrejč, Inštitut za filozofske študije ZRS Koper in Univerza v Groningenu na Nizozemskem,

Gašper Hrastelj, generalni sekretar Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, dr. Uroš Marušič, Inštitut za kineziološke raziskave ZRS Koper in dr. Matej Mertik z Alma Mater Europaea (ECM) Maribor. Dogodek bo vodil prof. dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper.

Prenos v živo boste lahko spremljali preko

spletnih strani: ZRS Koper, Gledališče Koper, Regional

Facebook strani: ZRS Koper, Gledališče Koper, Regional.

Predstavitev gostov

Gašper Hrastelj je generalni sekretar Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.

Gašper Hrastelj se zelo močno zavzema za mednarodno sodelovanje in diplomacijo. V zadnjih letih je aktivno podpiral 4-letni proces za sprejetje UNESCO priporočila o odprtih izobraževalnih virih (OER) in bil vodja organizacije 2. svetovnega kongresa OER, ki je potekal septembra 2017 v Ljubljani. Trenutno Gašper vodi vsa pogajanja na nacionalni in mednarodni ravni za ustanovitev prvega Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem Unesca.

Dr. Uroš Marušič, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave

Uroš Marušič je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, na smeri Kibernetika v medicini (2011) in doktoriral na študijskem programu Aplikativna kineziologija, FAMNIT Univerze na Primorskem (2015). V okviru svoje doktorske disertacije je preučeval vpliv kognitivnega treninga med večdnevnim horizontalnim ležanjem starejših oseb na njihove kognitivno-gibalne sposobnosti ter elektrokortikalno aktivnosti možganov. Svoje znanstveno-raziskovalno delo trenutno usmerja na področje nevroznanosti gibanja in v svoje analize vključuje najnovešje tehnologije s področja merjenja možganske aktivnosti ter nevromehanike gibanja. Trenutno vodi evropski projekt TwinBrain (TWINning the BRAIN with machine learning for neuro-muscular efficiency), ki je bil uspešno pridobljen v okviru Inštituta za kineziološke raziskave, ZRS Koper. V partnerstvu projekta sodelujeta prestižni univerzi iz Nemčije (Technische Universität Berlin) in Švice (Université de Genève) ter Nevrološki oddelek bolnišnice Cattinara (Università degli Studi di Trieste, Italija). Projekt v vrednosti 0,9 milijona evrov, ki bo trajal tri leta, si za cilj postavlja vzpostavitev raziskovalno-diagnostičnega centra na področju živčno-mišične učinkovitosti ter razumevanja delovanja in nadzora centralnega živčnega sistema med gibanjem. Z namenom učinkovitejše obdelave velikih količin podatkov (možganske aktivnosti in gibanja) bodo v projektu razvite tudi metode strojnega učenja.

Spletna stran: https://cordis.europa.eu/project/id/952401

dr. Matej Mertik, Alma Mater Europaea (ECM) Maribor

Matej Mertik je raziskovalec in vodja programov Spletne in informacijske tehnologije na Alma Mater Europaea ECM. Doktoriral je iz področja računalniških znanj na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo (FERI) Univerze v Mariboru. Sodeluje v več mednarodnih raziskovalnih projektih. Med leti 2014-2017 je bil pridruženi znanstveni sodelavec na Evropski organizaciji za jedrske raziskave (CERN) v skupini za električno celovitost in zaščito naprave ter kot gostujoči znanstvenik (2017), kjer je sodeloval pri razvoju programske opreme za analizo in rudarjenje velikih podatkov pri zagonu Velikega hadronskega trkalnika (Large Hadron Collider – LHC). Njegova raziskovalna področja se osredotočajo na umetno inteligenco, podatkovno rudarjenje in odprtokodne tehnologije. Sodeluje kot raziskovalec pri projektu Ustvarjena bitja, ljudje, roboti iz vidika sodobnih in pametnih tehnologij.

Dr. Gorazd Andrejč, Znanstveno-raziskovalno središče Koper in Univerza v Groningenu, Nizozemska

Gorazd Andrejč je raziskovalec na Inštitutu za filozofske študije, ZRS Koper, ter predavatelj filozofije religije na Fakulteti za teologijo in religiologijo na univerzi v Groningenu na Nizozemskem. Njegova področja so filozofija in epistemologija religije, filozofija Ludwiga Wittgensteina, fenomenologija, filozofija tehnologije in liberalna teologija. Je vodja tekočega ARRS projekta Ustvarjena bitja, ljudje, roboti: teologija stvarjenja med humanizmom in posthumanizmom, ki obravnava vlogo in odnos religijske misli do filozofskih vprašanj, povezanih z našim odnosom do sodobnih in pametnih tehnologij. 

Dogodek bo usmerjal in povezoval:

prof. dr. Rado Pišot
Direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper

Vljudno vabljeni k spremljanju in ogledu dogodka!