Izhod iz enostavnega načina

OBVESTILO OLJKARJEM

Inštitut za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper) se zahvaljuje oljkarjem za vse posredovane informacije s terena.

Istočasno vas obveščajo, da bodo o vseh navedenih težavah obvestili Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in jih prosili, za čimprejšnji odgovor.

Glede nato, da je večina oljkarjev izpostavila težavo z obiralci, vam v nadaljevanju posredujejo nekaj uporabnih navodil.

V Uradnem listu (št. 155/2020 z dne 26. 10. 2020) je objavljen Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

V prvem odstavku  4. člena je navedeno, da je prehajanje med občinami dovoljeno za opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti.

V tretjem odstavku 4. člena pa odlok navaja, da mora imeti pri prehajanju med občinami iz prvega odstavka tega člena posameznik pri sebi ustrezno dokazilo (vzorec potrdila iz katerega izhaja, da bodo opravljali brezplačno sezonsko pomoč oziroma plačan obiralec mora imeti pri sebi pogodbo), s katerim izkaže uveljavljanje izjeme iz prvega odstavka tega člena, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje podatke iz četrtega odstavka tega člena.

Dokazilo in izjavo mora obiralec na zahtevo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije ali policistu.

Za več informacij smo vam na razpolago preko elektronskega naslova: