Izhod iz enostavnega načina

Poziv oljkarjem k posredovanju morebitnih težav pri pridelavi, predelavi in trženju oljčnega olja in oljk

Inštitut za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper) poziva vse oljkarje, da do četrtka, 29. oktobra 2020, do 10. ure posredujejo na elektronski naslov: vse morebitne težave, s katerimi se srečujejo pri pridelavi, predelavi in trženju oljčnega olja in oljk.

Razglasitev epidemije prinaša določene omejitve, katere bi lahko vplivale tudi na delo oljkarjev. Zato bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) stanje na terenu spremljalo. Skladno s tem naprošajo za vse informacije s terena glede posebnosti v panogi ter o morebitnih težavah, s katerimi se srečujejo oljkarji pri svojem delu.

Za sodelovanje se vnaprej zahvaljujejo.