Izhod iz enostavnega načina

dr. Egon Pelikan na 55. Študijskih dnevih Draga o primorskem uporu proti fašizmu

Letošnjih 55. Študijskih dni Draga, ki so nedavno tega potekali v Parku Finžgarjevega doma na Opčinah v organizaciji tržaškega Društva slovenskih izobražencev, se je udeležil tudi predstojnik Inštituta za zgodovinske študije (IZŠ) ZRS Koper, prof. dr. Egon Pelikan. Kot priznan primorski zgodovinar je spregovoril o predvojnem primorskem uporu proti fašizmu, s tem pa je Draga obeležila nekatere pomembne zgodovinske obletnice.

prof. dr. Egon Pelikan

Med pomembne zgodovinske primorske obletnice, ki jih obeležujemo v letu 2020, se uvrščajo 100-letnica požiga tržaškega Narodnega doma, 100-letnica mirovne rapalske pogodbe, 90-letnica usmrtitve bazoviških junakov in 80-letnica vstopa Italije v drugo svetovno vojno.

Dr. Pelikan je obnovil spomin na politiko Italije do primorskih Slovencev. Predstavil je načine in oblike upora ter poudaril pomen antifašističnega boja Primorcev v zgodovini slovenskega naroda.

Pelikan je ob tem spomnil, da je rapalska pogodba leta 1920 razkosala etnično ozemlje, Slovenci pa so skoraj istočasno na plebiscitu izgubili še slovensko Koroško in tako ostali razdeljeni med štiri države, odrezani od morja, od Trsta, od Gorice in nacionalne zibelke Koroške. Sledil je pohod fašizma, ki je nasilno zatrl vse, kar je bilo slovenskega.

“Slovenski srednji sloj je bil uničen in v Trstu in Gorici si ne bo opomogel nikoli več. Popolnoma je bila uničena laična inteligenca, zdravniki, odvetniki, sodniki, učitelji. Ostala je le še duhovščina, ki se je odločila za tajno protirežimsko delovanje. Slovenstvo pa je bilo, kot posledica konkordata med fašističnim režimom in Vatikanom, izrinjeno tudi na cerkvenem področju,” je opozoril Pelikan.

V samo desetih letih od požiga Narodnega doma do prvega tržaškega procesa je bilo uničeno vse – šole, društva, organizacije. Očiščene so bile občinske uprave, slovenski jezik prepovedan in slovenstvo postavljeno izven zakona. Razpuščenih je bilo več kot 400 slovenskih društev, njihovo imetje pa zaplenjeno. Med drugim so ukinili revijo Slovenski tisk in Slovensko zadružno zvezo. Migracije – legalne in ilegalne, politične in ekonomske – so v naslednjih desetih letih, do leta 1940, presegle 100.000 Slovencev in nekaj Hrvatov iz Julijske krajine, je spomnil Pelikan.

“Brez italijanskega in nemškega napada na nevtralno Kraljevino Jugoslavijo pa ne bi prišlo niti do komunizma v Jugoslaviji niti do fojb,” je še izpostavil Pelikan na 55. Študijskih dnevih.