Izhod iz enostavnega načina

Prenos norm v EU in Sloveniji – ocena napredka k okoljski in trajnostni preobrazbi

Evidenčna številka ARIS: J5-2562

Trajanje projekta: 1. 9. 2020–31. 8. 2024

Vodja projektadr. Jerneja Penca

Nosilec projektaMediteranski inštitut za okoljske študije

Okoljska vprašanja se uvrščajo na vrh agende v EU, kar je podprto s pričakovanju javnosti in znanstvenimi priporočili. Pričakovati je, da bo okoljska zakonodaja EU v porastu in hkrati predmet obsežne prenove. Ta val regulacije potrebuje pozornost, z namenom, da ustrezno opiše procese, ponudi prepričljivo razlago glede njegovih vzrokov, ter tako okrepi zmogljivosti za predvidevanje regulativnega okvira v prihodnosti, ter nazadnje, ponudi poglobljeno in kritično oceno predlaganih ukrepov, s tem pa tudi prispeva k njihovem izboljšanju.

Projekt izhaja iz predpostavke, da se je za izvedbo opisne in normativne analize okoljske regulacije potrebno vrniti k vsebini pojma ‘trajnostni razvoj’ ter ‘trajnost’. Od 90ih let prejšnjega stoletja je okoljsko zakonodajo in politiko na vseh ravneh politike pričel usmerjati trajnostni razvoj. Široko soglasje o vodilni vlogi trajnostnega razvoja je bilo ponovno potrjeno leta 2015 s sprejetjem Ciljev trajnostnega razvoja (SDG). Kljub svoji vsebinski dvoumnosti in nejasni pravni naravi, ki jo je težko klasificirati, je relevatnost trajnostnega razvoja široko sprejeta. Za potrebe tega projekta trajnostni razvoj razumemo kot temeljno družbeno normo ter pravno načelo, ki ima veljavo in uporabno vrednost tako v mednarodnem, EU in nacionalnem okoljskem pravu, ter pri širjenju trans-nacionalnih predpisov onkaj države.

Kljub svojemu pravnem položaju v okviru sedanje ureditve EU, trajnostni razvoj ne uspe v zadostni meri pojasnjevati in napovedovati. Diskurzi o ‘zelenem gospodarstvu’, ‘bio-ekonomiji’, ‘zelenem dogovoru’ in ‘krožnem gospodarstvu’ vznikajo v okviru trajnosti, vendar imajo nejasno relevantnost in posledice. Trenuten prikaz okoljskega prava EU (in držav članic) lahko pomembno dopolnimo s študijo paradigem in njihovih pravnih učinkov. Treba je razmisliti, ali je trajnostni razvoj doživel razvoj in napredek ter razmisliti, ali je postopno izvajanje trajnostnega razvoja prineslo ne le reformo politik, temveč tudi novo obliko upravljanja.

Namen projekta je konceptualizirati nedavno okoljsko ureditev iz časovnega in prostorskega vidika, zlasti v odnosu do pojma trajnosti in pravnim načelom trajnostnega razvoja. Cilj je prispevati k razumevanju nedavnih regulatornih ukrepov EU in trans-nacionalnih institucij, povezanih z okoljem, vključno z njihovimi vzroki, predpostavkami in obsegom ambicij glede trajnosti, pa tudi stališči, ki so izključena.

Spletna stran projekta