Izhod iz enostavnega načina

Predstavitev Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCA


Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) obvešča, da je danes, v sredo, 8. julija 2020 v prostorih Knjižnice ZRS Koper, potekala predstavitev Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco, ki bo deloval v okviru Instituta Jožef Stefan in pod okriljem Unesca.

Na ZRS Koper, kjer trenutno že izvajajo dva velika projekta, povezana z umetno inteligenco, v prihodnje pa jih napovedujejo še več, si obetajo sodelovanje z omenjenim mednarodnim raziskovalnim centrom, ki bo postavil Slovenijo v sam vrh globalnega tehnološkega dogajanja.

Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco je »velik slovenski uspešen projekt, ki je globalnih razsežnosti in veliko priznanje, ne samo za slovensko zunanjo politiko, ampak predvsem za slovenske raziskovalce, predvsem iz področij novih tehnologij umetne inteligence,« je po predstavitvi v Kopru dejal namestnik generalne sekretarke Slovenske nacionalne komisije za UNESCO Gašper Hrastelj, eden izmed tistih, ki so v zadnjih dveh letnih aktivno sodelovali pri ustanavljanju omenjenega centra.

Kot je pojasnil, se je s predstavniki ZRS Koper srečal na nedavni promociji raziskovalnega centra v Ljubljani. »Prijazno so nas povabili, da pridemo iz Ljubljane na Obalo predstaviti tako mednarodno priznan projekt, kot je ta. In to je bil razlog, zakaj sem z veseljem sprejel to povabilo in z dobrim občutkom tudi prišel sem. Mislim, da smo imeli pozitivno srečanje in da bo to vodilo v dobre odnose in sodelovanje vnaprej,« je pojasnil Hrastelj.

»Umetna inteligenca je danes realnost in izziv, tako na področju razvoja tehnologij in razvoja pristopov v uporabnosti podatkov, ki jih lahko približamo uporabnikom, ter nenazadnje z vidika umeščanja, torej implementacije v družbo. Zadovoljni smo, da smo na tem področju že pridobili dva velika projekta, enega v okviru razpisa Horizont 2020, drugega pa znotraj Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. In ker načrtujemo, da bomo tega imeli še več in bomo tudi možnosti lahko še bolje izkoriščali, si obetamo sodelovanje s centrom, z gospodom Hrasteljem in seveda z vsemi možnostmi, ki jih bo ta center v bodoče odprl,« je po predstavitvi dejal direktor ZRS Koper prof. dr. Rado Pišot.

ZRS Koper je danes podrobneje predstavil dva projekta, ki ju trenutno izvaja na področju umetne inteligence. Za prvi projekt TWINning the BRAIN with machine learning for neuro-muscular efficiency (TwinBrain), ki poteka v okviru razpisa Horizont 2020, je bila nedavno podpisana pogodba z Evropsko komisijo, ki predvideva s pomočjo treh uglednih mednarodnih partnerjev prenos tehnologije v Slovenijo. »V treh letih si obetamo, da bomo s tehnologijo možganskih poslikav sposobni meriti, kako delujejo možgani v gibanju, prenesti to v Slovenijo in tukaj vzpostaviti center za mobilno spremljanje možganske slike,« je dejal vodja projekta dr. Uroš Marušič iz Inštituta za kineziološke raziskave ZRS Koper. »Končni cilj je, da apliciramo to tehnologijo na področju bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, ki imajo težave z gibanjem nasploh. Preko tega, ko bi spoznali, kako njihovi možgani delujejo v gibanju, bi vzpostavili tudi intervencije, ki bi zagotovile, da se ti bolniki učinkoviteje gibajo in hitreje rehabilitirajo,« je dodal.

Drugi večji projekt poteka v okviru razpisa Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS in nosi ime Ustvarjena bitja, ljudje, roboti. Njegov vodja dr. Gorazd Andrejč z Inštituta za filozofske študije ZRS Koper, je o njem povedal: »Preučujemo predvsem to, kako se religijske kulture in religijske filozofije odzivajo ali bi se lahko odzivale na razvoj novih tehnologij, to so umetna inteligenca, robotika, nevroprostetika in podobno. Menimo, da je to premalo raziskano področje in da je pomembno tudi za nek širši etični konsenz, ki ga moramo poiskati tako med sekularnimi kot religijskimi akterji – ljudmi, skupnostmi v naši družbi.« Projekt traja tri leta in je mednarodno zasnovan.

ZRS Koper je decembra 2019 praznoval 25 let svojega delovanja in je edini slovenski javni raziskovalni zavod s sedežem izven Ljubljane. Trenutno izvaja 15 mednarodnih projektov, še 31 pa jih ima v evalvaciji.