Izhod iz enostavnega načina

2. HLAJEVI DNEVI

V okviru prireditve 2. Hlajevi dnevi je bila organizirana tudi spletna konferenca s predstavitvami, ki so jih udeleženci pripravili predhodno, organizator pa je omogočil dostop do vsebin preko spleta.

S klikom na obarvani naslov, si lahko ogledate posnetek posameznega predavanja.

 1. “Zato se spominjam Angela Hlaja” – dr. Bojan Butinar, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 2. Biofenoli v olju iz oljk po toči – dr. Bojan Butinar, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 3. Kakovost oljčnega olja – Katja Fičur, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 4. Senzorično ocenjevanje – Teja Hladnik, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 5. NIR spektrofotometrična analiza oljčnega olja – Gašper Kozlovič, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 6. Označevanje oljčnega olja – dr. Erika Bešter, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 7. Projekti laboratorija inštituta za oljkarstvo v letu 2020 in “Projekt Oleum” – dr. Milena Bučar Miklavčič, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 8. Oljčna muha in kakovost olja – dr. Vasilij Valenčič, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 9. Predstavitev prognoze bolezni in škodljivcev rastlin v oljkarstvu – Primož Pajk, Uprava Republike Slovenije za varno hrano
 10. Spremljanje oljčne muhe in varstvo oljk pred oljčno muho – Irena Vrhovnik, Kmetijsko svetovalna služba, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 11. Oljčna muha v Slovenski Istri – Oddelek za varstvo rastlin, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 12. Strategija kontrole oljčne muhe– Petacchi Ruggero, Scuola Sant’Anna di Pisa, Istituto di Scienze della Vita
 13. Oljčna muha na območju Hrvaške – Edi Družetić
 14. Terensko projektno delo Inštituta za oljkarstvo – dr. Maja Podgornik, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 15. Podatki o oljčni muhi 2015 – 2019 in podatki o oljčnem molju – Jakob Fantinič, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 16. Dobre prakse ekološkega varstva oljk – Irena Vrhovnik, Kmetijsko svetovalna služba, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 17. Nova EU pravila na področju zdravja rastlin – Anita Benko Beloglavec, Erika Orešek, Uprava Republika Slovenije za varno hrano, Sektor za zdravje rastlin in rastlinski semenski material
 18. Javne službe s področja oljkarstva – dr. Maja Podgornik, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Posvet o oljkarstvu je bil predvajan tudi v živo. Ogled je možen na povezavi: https://www.facebook.com/regional.si/videos/855876721589721/