Izhod iz enostavnega načina

OBČINSKI PRAZNIK MOK 2020

Mestna občina Koper je prejšnji teden obeleževala občinski praznik. Letošnje praznovanje je potekalo nekoliko drugače kot doslej . Zaradi epidemije, ki onemogoča, da bi praznovali kot običajno, so dogajanje preselili na splet.

V ta namen je v petek, 15. maja,  na vrtu Pokrajinskega muzeja Koper, potekala najprej novinarska konferenca  Kolegija javnih zavodov za kulturo in znanost v Mestni občini Koper, na kateri so direktorji Gledališča Koper, Osrednje knjižnice Srečka Vilharja, Pokrajinskega arhiva Koper, Pokrajinskega muzeja Koper, Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper in Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper) spregovorili o izzivih in priložnostih, ki jih na področju kulture in znanosti prinašajo spremenjene okoliščine.

Po zaključku tiskovne konference je sledila otvoritev razstave na Kopališkem nabrežju pri »dvigalu« v Kopru, kjer so predstavljeni izbrani javni zavodi s področja kulture in znanosti Mestne občine Koper, med njimi tudi ZRS Koper.

V soboto, 16. maja, pa je od 9.00. ure do 21.00 ure,  na kanalu YouTube eKoperCapodistria  potekal  »spletno kulturno-izobraževalno-znanstveni maraton«, v katerem so s svojo vsebino sodelovali tudi vsi naši Inštituti in Center za sodelovanje s Kitajsko ZRS Koper skupaj s številnimi javnimi zavodi s področja kulture, umetnosti, izobraževanja in znanosti.

Več o tem si lahko preberete na spletnih povezavah nekaterih medijev ter na YouTube povezavi do prispevkov naših sodelavcev:

Vabljeni k ogledu!