Izhod iz enostavnega načina

»TI SI – Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza«

Danes lahko opazujemo, kako pomembne so politike in kulturne prakse posameznih nacionalnih skupnosti v boju proti koronavirusu.

V okviru temeljnega raziskovalnega projekta »TI SI – Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza« (J6-5560), ki ga je od 1. 8. 2013  do 31. 7. 2016 izvajal Inštitut za jezikoslovne študije ZRS Koper pod vodstvom predstojnice dr. Vesne Mikolič in ga je financirala ARRS, smo ugotavljali stopnjo identifikacije prebivalstva z elementi slovenske kulture v najširšem pomenu besede.

S tem namenom sta bili v sodelovanju s Centrom za raziskovanje javnega mnenja ZRS Koper izvedeni dve raziskavi javnega mnenja, in sicer telefonska in spletna javnomnenjska anketa. Rezultate sedaj dajemo na ogled, morda bodo v časih na eni strani kulturno specifičnih, na drugi pa univerzalnih odzivov na pandemijo še posebej zanimivo branje. 

Rezultati raziskave javnega mnenja sta dostopni s klikom na spodnji povezavi: Podoba Slovenije – spletna raziskava in Podoba Slovenije – javnomnenjska raziskava.

Vabljeni k branju!