Izhod iz enostavnega načina

Načrt ZRS Koper za zagotavljanje nemotenega dela v času pojavljanja koronavirusa – Dopolnitev 3

Z dopolnitvami Načrta Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper) za zagotavljanje nemotenega dela v času pojavljanja koronavirusa se:

  • prispeva k zmanjšanju negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzročijo koronavirus na raziskovalno in administrativno delo,
  • opredeli aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje delovnega procesa,
  • zagotovi učinkovitost organizacije ter vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije z zaposlenimi, ministrstvom, javnostjo, zunanjimi sodelavci in drugimi organizacijami,
  • zagotovi zaščito zaposlenih in drugih ljudi ter omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti in
  • večjo zdravstveno varnost in osveščenost.

Načrt Znanstveno-raziskovalnega središča Koper za zagotavljanje nemotenega dela v času pojavljanja koronavirusa – dopolnitev 3 (PDF)


Napotki s strani NIJZ:

www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov