Izhod iz enostavnega načina

Nagrajenci žrebanja v okviru javnomnenjske raziskave »Predstavništvo in udejstvovanje mladih«

Med 8. januarjem in 5. februarjem je Center za raziskovanje javnega mnenja, ki deluje pod Inštitutom za družboslovne študije ZRS Koper, v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani (Katedra za analizo politik in javno upravo) izvajal javnomnenjsko raziskavo med mladimi.

Nagradno žrebanje je bilo izvedeno s pomočjo računalniškega programa, ki je naključno določil nagrajence med 1344 anketiranci, ki so v celoti izpolnili spletno anketo. Pri nagrajencih, s strani katerih nismo prejeli soglasja za objavo podatkov, je navedena koda, na podlagi katere so izpolnili vprašalnik.

Nagrajenci žrebanja v okviru javnomnenjske raziskave »Predstavništvo in udejstvovanje mladih« so objavljeni spodaj.

Zvočnik Bluetooth prejmejo:

– David Kranjc, Cerkno

– Tina Opravš, Strahovica

– Miha Osredkar, Medvode

– Marko Jović, Trzin

– Daniela Hozjan, Črenšovci

– Laura Rak, Kamnik, Vrhpolje

– Oliver Baklan, Ptuj

– Natalija Knez, Laško

– Žana Poljanšek, Kamnik

– Luka Grabnar, Litija

– Eva Lehner, Benedikt

– ZC32OP97 (brez soglasja za objavo podatkov)

– UP41TT67 (brez soglasja za objavo podatkov)

– BW83AU55 (brez soglasja za objavo podatkov)

– QT53KS45 (brez soglasja za objavo podatkov)

Prenosni polnilec za pametni telefon prejmejo:

– Anže Žmitek, Bohinjska Bela

– Maruša Mlakar, Slovenske Konjice

– Špela Malenšek, Mirna Peč

– Jurij Derenčin, Pivka

– Valentina Peternelj, Selca

– Bernarda Poljanec, Krka

– Grega Pavlin, Krmelj

– Ana Stergar, Šmartno pri Slovenj Gradcu

– IO41EF61 (brez soglasja za objavo podatkov)

– XY16CC29 (brez soglasja za objavo podatkov)

– CO42JT61 (brez soglasja za objavo podatkov)

– ZV56DQ99 (brez soglasja za objavo podatkov)

– DS17TH58 (brez soglasja za objavo podatkov)

– UI88LK28 (brez soglasja za objavo podatkov)

– OP34CD92 (brez soglasja za objavo podatkov)

Vrednostne bone Big Bang v vrednosti 40 EUR prejmejo:

– Katja Zavodnik, Zagradec

– Nik Matek, Zidani Most

– Luka Verlič, Kranj

– Janez Buh, Gorenja vas

– Zala Gačnik, Maribor


Za sodelovanje se zahvaljujemo vsem anketirancem, nagrajencem pa iskreno čestitamo.