Izhod iz enostavnega načina

»Humanizem, (anti) liberalizem in politična religija«

Inštitut za filozofske študije ZRS Koper obvešča, da bo ta konec tedna v Mariboru potekalo letno srečanje Mednarodne mreže za eksperimentalno filozofijo in teologijo (INEPT).  

Znanstveni posvet zaprtega tipa bo potekal v okviru nacionalnega projekta »Ustvarjena bitja, ljudje, roboti: teologija stvarjenja med humanizmom in post humanizmom«.

Na sliki: Sinagoga Maribor

Srečanje z naslovom

»Humanizem, (anti) liberalizem in politična religija«

bo potekalo 7. in 8. marca 2020 v Kulturnem centru Sinagoga Maribor, na Židovski ulici 4 v Mariboru .

Na sliki: dr. Gorazd Andrejč

Organizator posveta je dr. Gorazd Andrejč, z znanstvenima prispevkoma pa sodelujeta tako dr. Gorazd Andrejč kot prof. dr. Lenart Škof.

Na sliki: prof. dr. Lenart Škof