Izhod iz enostavnega načina

ZRS Koper vabi na še zadnje predavanje v okviru nacionalnega projekta Medreligijski dialog


Organizacija dogodkov v okviru nacionalnega projekta Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize, ZRS Koper (IFŠ) in Društva za primerjalno religiologijo

vabita na zadnje predavanje , ki se bo odvijalo v okviru cikla petih predavanj – Cankarjev dom – oktober 2019 – marec 2020 , ki se bo odvijalo 3. 3. 2020 ob 18:00, Cankarjev dom, dvorana M3-4.


»Verski ekskluzivizem in odprtost za druge religije«

Medverska strpnost je pomembna, vendar ni dovolj za razvit dialog. Zanj je potrebno medsebojno spoštovanje, ki implicira priznavanje razumnosti drugače verujočega. V predavanju se dr. Žalec ukvarja z vprašanjema, ali je vernikova odprtost za druge religije, njihovo spoštovanje in sožitje z njimi združljiva z njegovim gojenjem močnih religijskih verovanj, ki so v nasprotju z verovanji drugih religij, in kakšne poglede ter držo vernika ta kompatibilnost implicira. Poglabljanje odgovora na ti dve vprašanji je ključnega pomena za razumevanje možnosti pristnega medverskega dialoga in posledično njegovega uresničevanja.

Na sliki: zr. prof. dr. Bojan Žalec, Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta

Predavatelj: izr. prof. dr. Bojan Žalec, Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta

Na sliki: izr. prof. dr, Nadja Furlan Štante ZRS Koper (Inštitut za filozofske študije)

Moderatorka: izr. prof. dr, Nadja Furlan Štante ZRS Koper (Inštitut za filozofske študije)

Še povezava do spletne najave dogodkov s strani Cankarjevega doma: https://www.cd-cc.si/medreligijski-dialog-skozi-prizmo-sodobnih-migracij

Vljudno vabljeni!