Izhod iz enostavnega načina

Izšla nova knjiga predstojnika Pravnega inštituta

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) sporoča, da je

v Nemčiji (Königshausen & Neumann Verlag) izšla knjiga

» Das Sein der Welt ertragen. Rechts- und Staatsontologie «

našega sodelavca, predstojnika Pravnega inštituta ZRS Koper, izr.prof.dr. Roka Svetliča.

O KNJIGI

Razprava odpira problematiko filozofije prava na ravni odnosa mišljenja in biti, saj se že tu usodno odloči, kako bodo razumeti instituti, na katerih temelji demokratično sobivanje. V Evropi je še vedno zavezujoča podoba človeka in sveta, ki je nezdružljiva s postmoderno ontologijo in povzroča številne defekte pri funkcioniranju demokracije. Gre za svojevrstno ponovitev drže Nesrečne zavesti iz Heglove Fenomenologije duha, kar se razbere iz del avtorjev kot so S. Žižek, A. Badiou, A. Negri, N. Klein, G. Agamben, M. Focault idr.

Po imanentnem prikazu antinomij v njihovih tezah, razprava ponudi interpretacijo Heglove Filozofije pravice skozi Heideggrov koncept četvorja (nem. Geviert). Gre za postmetafizično osnovanje ravnotežja med človekovo končno in neskončno platjo, kar je edini način za zaustavitev erozije demokratične kulture, ki smo ji priča.