Izhod iz enostavnega načina

Danes obeležujemo mednarodni dan žensk in deklet v znanosti


Po svetu se danes obeležuje mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so ob tem zapisali, da je napredek pri uresničevanju zadanih ciljev za bolj uravnoteženo in vključujočo znanost na področju enakosti spolov v znanosti tako v Sloveniji kot tudi v EU še vedno prepočasen.

Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je ob mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti, ki se ga vsako leto obeležuje 11. februarja, izpostavil pomemben prispevek slovenskih raziskovalk na področju raziskav in razvoja in opozoril, da je na vodilnih položajih v znanosti “še vedno premalo znanstvenic”. “Četudi je število doktorandk skoraj izenačeno s število doktorandov, se v akademski karieri delež žensk zniža na okoli 17 odstotkov,” je povedal minister.

V Sloveniji si po navedbah ministrstva prizadevamo ustvariti spodbudno in vključujoče ter etično raziskovalno okolje, ki bo dosledno upoštevalo načela enakosti spolov v znanosti. Napredek pri uresničevanju zadanih ciljev za bolj uravnoteženo in vključujočo znanost na področju enakosti spolov v znanosti pa je tako v Sloveniji kot tudi v EU še vedno prepočasen, so prepričani na ministrstvu.

“Pomembno je, da zagotavljamo enake možnosti za oba spola, da se intelektualni potenciali žensk ne bi več pozabljali, ampak bi se izkoriščali za pridobivanje novega znanja in posledično bolj kakovostnega življenja,” so zapisali.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v prizadevanjih za spolno uravnoteženost na področju znanosti ustanovilo tudi komisijo za enake možnosti na področju znanosti. Kot je v pogovoru za STA pred mednarodnim dnevom opozorila raziskovalka in predsednica komisije Andreja Gomboc, je odstotek raziskovalk in deklet, ki izberejo tehniške in naravoslovne poklice, še vedno nizek, hkrati pa ženske nimajo enakih možnosti za razvoj kariere kot moški. K temu prispevajo tudi nezavedne pristranskosti, dvojna merila in spolni stereotipi.

Nizka zastopanost žensk in deklet v znanosti na naravoslovnih in tehničnih področjih po mnenju Gombočeve škoduje ne le tem vedam, ki izgubljajo talente, temveč tudi kariernim možnostim žensk, saj ta področja danes ponujajo veliko zaposlitvenih možnosti.

Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti je tako po njenih besedah priložnost, da se zavemo, da ženske bistveno prispevajo k reševanju velikih problemov človeštva v 21. stoletju in da jim je potrebno omogočiti polno udeležbo v znanosti.

Resolucijo, s katero je bil vzpostavljen mednarodni dan žensk in deklet v znanosti, je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov leta 2016. Namen mednarodnega dneva je doseči polno in enako udeležbo žensk in deklet v znanosti.

Vsem raziskovalkam in sodelavkam v znanosti Iskrene čestitke ob Mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti!

vir: STA.SI