Izhod iz enostavnega načina

Medreligijski dialog kot alternativa sekularizmuZnanstveno-raziskovalno središče Koper (IFŠ) in Društvo za primerjalno religiologijo

v okviru nacionalnega projekta Medreligijski dialog- temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize,

ter v okviru cikla petih predavanj – Cankarjev dom – oktober 2019 – marec 2020

vabita na četrto predavanje z naslovom

»MEDRELIGIJSKI DIALOG KOT ALTERNATIVA SEKULARIZMU – KRITIČNA REFLEKSIJA V LUČI IZKUŠENJ V ZDRUŽENEM KRALJESTVU, SLOVENIJI IN BIH«

ki se bo odvijalo v torek 4. 2. 2020 ob 18:00 v  Cankarjevem domu v Ljubljani, dvorana M3-4.


Medreligijski dialog se v zadnjih dveh desetletjih ne pojavlja zgolj kot teološka-akademska praksa ter kot bilateralna aktivnost med posameznimi religijskimi skupnostmi, temveč tudi, bolj ambiciozno, kot celovit model post-sekularnega javnega diskurza. Ali medreligijski dialog lahko deluje kot alternativa sekularnemu javnemu diskurzu, ali pa nujno vodi v kakofonijo moralnih in metafizičnih diskurzov, ki se med seboj več ne morejo razumeti in zato ne morejo najti skupnega imenovalca za razumno etično in politično razpravo? V predavanju bom temu vprašanju pristopil v luči izkušenj z medreligijskim dialogom v različnih evropskih kontekstih: Združeno Kraljestvo, Slovenija, in Bosna in Herzegovina. V luči tako prednosti kot tudi pomanjkljivosti medreligijskega dialoga kot javnega diskurza je treba iskati “tretjo pot” oz. neke vrste “sekularnost 2.0”, po kateri je srečevanje različnih religijskih jezikov in verovanj v javnosti nekaj dobrega in pomembnega, a sekularnega etičnega diskurza (ki ne rabi predpostavljati ateizem) ne želi nadomestiti temveč ga reformira.

Predaval bo: doc. dr. Gorazd Andrejč, ZRS Koper (Inštitut za filozofske študije) in  Univerza v Groningenu, Fakulteta za Teologijo in Religiologijo

Še povezava do spletne najave dogodkov s strani Cankarjevega doma: https://www.cd-cc.si/medreligijski-dialog-skozi-prizmo-sodobnih-migracij