Izhod iz enostavnega načina

Ciljni raziskovalni projekt  »Slovensko zamejstvo kot vsebine kurikula osnovnih in srednjih šol«

Inštitut za jezikoslovne študije ZRS Koper

obvešča, da je

v četrtek, 12. decembra 2019,

na povabilo Komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu Državnega zbora 

predstavil širokemu naboru

vabljene strokovne javnosti in poslancem rezultate

Ciljnega raziskovalnega projekta

»Slovensko zamejstvo kot vsebine kurikula osnovnih in srednjih šol«

Dr. Milan Bufon je orisal prisotnim širše delovanje našega središča v zamejskem prostoru in poudaril pomen te in podobnih raziskav za ohranitev vitalnosti slovenske manjšine v sosednjih državah.

  Dr.Lucija Čok je predstavila rezultate projekta in zaključke raziskave s priporočili za prenovo nekaterih učnih načrtov osnovnih in srednjih šol.

Širšo razpravo, v kateri so sodelovali minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Česnik, vodstvo Zavoda RS za šolstvo, predstavniki MIZŠ, poslanci in drugi prisotni, je komisija sklenila s priporočili MIZŠ, da preuči predloge raziskovalcev in priporoči svojim strokovnim telesom in Svetu za splošno izobraževanje, da ustrezno vključijo izbrane zamejske vsebine v predlagane kurikule.

Ciljni raziskovalni projekt  Slovensko zamejstvo kot vsebine kurikula osnovnih in srednjih šol so izvajali raziskovalci ZRS Koper (Inštitut za jezikoslovne študije in Inštitut za družboslovne študije) v sodelovanju z Inštitutom za narodnostna vprašanja v Ljubljani in Slovenskim raziskovalnim inštitutom iz Trsta.

Projekt je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Zaključno poročilo o projektu s prilogami je dosegljivo na https://zamejstvovkurikulu.splet.arnes.si/.