Izhod iz enostavnega načina

ZRS Koper vodilni partner tematskega sklopa kreativnih in kulturnih industrij “Adriatic – Ionian Cultural & Creative Industry Innovation Quest (AI-CCI-IQ)

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper)

v sodelovanju s projektnimi partnerji mreže AI-NURECC

obvešča, da je v novem

projektnem predlogu mreže AI-NURECC 2 vključen kot vodilni partner tematskega sklopa kreativnih in kulturnih industrij “Adriatic – Ionian Cultural & Creative Industry Innovation Quest (AI-CCI-IQ)” .

AI-NURECC pobuda je jadransko-jonska mreža univerz, regij, gospodarskih zbornic in mest, ki jo financira EU in vključuje ključne deležnike jadranskih in jonskih regij. Mrežo koordinira Konferenca perifernih morskih regij (CPMR), ki se osredotoča predvsem na socialno, gospodarsko in teritorialno kohezijo, pomorsko politiko ter modro rast in dostopnost. Prav tako pomembna področja dejavnosti združenja so evropsko upravljanje, energija in podnebne spremembe ter prizadevanje za uravnotežen razvoj evropskega teritorija. Deluje na območju kot »think tank« in lobi za regije.


Z leve: dr. Tilen Glavina (ZRS Koper), Stavros Kalognomus ( Executive Sevretary, Balkan and Black Sea Comission), Joanna Mouliou Niessler (European Commision Directorate- General for regionaland Urban policy), dr.Konstantinos Giotopoulos (EU projects department, Achaia Chamber’s Development Entity)

Projektni partnerji mreže AI-NURECC so združili svoja prizadevanja v skupni cilj, da bi podprli učinkovitejšo prisvajanje strategije Evropske Unije za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) s strani regionalnih in lokalnih deležnikov ter tako zagotovili širšo teritorialno pokritost.

V novem projektnem predlogu mreže AI-NURECC 2 je ZRS Koper vključen v vlogi vodilnega partnerja tematskega sklopa kreativnih in kulturnih industrij “Adriatic – Ionian Cultural & Creative Industry Innovation Quest (AI-CCI-IQ)”. Svetovalec direktorja ZRS Koper, dr. Tilen Glavina, je 4. decembra aktivno sodeloval v okviru zaključne konference AI-NURECC v Bruslju, ki se je osredotočila na rezultate dvoletnega produktivnega sodelovanja med ključnimi deležniki v jadranski-jonski regiji in na utiranje poti za prihodnje sodelovanje na območju.

Med glavnimi dosežki in cilji mreže AI-NURECC izpostavljamo:

1. Seznanjanje mladih z EUSAIR strategijo.

2. Ozaveščanje o potencialu sektorja kreativnih in kulturnih industrij v regiji.

3. Naslavljanje skupnih izzivov in podpora deležnikov pri prepoznavnosti in promociji regijskih raznolikosti.

4. Združevanje širokega kroga deležnikov in spodbujanje izmenjav.

5. Zagotovitev platforme za lažjo diseminacijo idej.

6. Prepoznavanje priložnosti in izzivov za produktivnejše sodelovanje lokalnih in regionalnih deležnikov.

Več na povezavi: https://cpmr.org/policy-work/cohesion/ai-nurecc/