Izhod iz enostavnega načina

SPODILI JIH BOMO! Monografija Štefana Čoka o italijanski liberalnacionalni stranki v Trstu

Znanstvena založba Annales ZRS, Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) in Tržaško knjižno središče v sodelovanju z Odsekom za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice

pripravljajo v petek, 15. novembra 2019, ob 17.30. uri v Tržaškem knjižnem središču

predstavitev monografije Štefana Čoka EOS EIICIAMUS FORAS – SPODILI JIH BOMO, Italijanska liberalnacionalna stranka v Trstu 1882–1908

Z avtorjem se bosta pogovarjala izr. prof. dr. Gorazd Bajc in akad. prof. dr. Jože Pirjevec (ZRS Koper).

Gre za prvo daljše besedilo slovenskega avtorja o tržaškem nacionalizmu, nacionalnih vprašanjih in razmerjih v obdobju na predvečer prve svetovne vojne, je v recenziji knjige zapisal prof. dr. Branko Marušič. Namenjeno je vsakomur, ki ga podrobneje zanima (ali pa študira) zgodovino Slovencev in slovenskega prostora. Po mnenju Marušiča je knjiga posebej zanimiva za tiste, ki jih zanima geneza ‘tržaškega vprašanja’, kot enega izmed problemov evropske politike od srede 19. stoletja do danes. Potrjuje namreč spoznanje, da pri monografiji Štefana Čoka za pomembno aktualno besedilo, ki dopolnjuje slovensko zgodovinopisje in zgodovinsko literaturo pri Italijanih in Nemcih.

Da gre za nadvse aktualno monografijo, meni tudi izr. prof. dr. Gorazd Bajc, kajti vedno večje zanimanje za pretekle slovensko-italijanske odnose potrebuje streznitve ali z drugimi besedami resne pristope, ki namesto polemičnih sodb ponujajo razlage kompleksnih dinamik, ki niso bile niti vedno povsem linearne.

Čok je znal pravilno pretehtati po eni strani tedanjo realnost, po drugi pa mite, ki so se ‘vcepili tudi v vrste tržaških italijanskih liberalnih nacionalcev. Povezano s tem je v monografiji tudi nekaj posrečenih rešitev glede terminologije. Izvirni doprinos slovenskemu in širšemu znanstvenemu prostoru je ne nazadnje dobrodošel zaradi sporočilnosti, da lahko nova znanstvena spoznanja blagodejno vplivajo na razvoj kulture dialoga ter sožitja in to tudi ali predvsem tam, kjer so strasti požigale nestrpnost in požgale normalne odnose.

Štefan Čok je diplomiral in magistriral iz sodobne zgodovine na Univerzi v Trstu, leta 2015 pa je doktoriral iz Zgodovine Evrope in Sredozemlja na Univerzi na Primorskem. V svoji študijski in raziskovalni poti se je posvetil predvsem slovensko-italijanskim odnosom v obdobju od zadnjih let habsburške monarhije do bližnje preteklosti. Od leta 2012 projektno sodeluje s Slovenskim raziskovalnim inštitutom v Trstu, od leta 2015 sodeluje z Odsekom za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice v Trstu, veliko pozornosti pa posveča odnosu, ki ga imajo do zgodovine in spominov mlajše generacije. Leta 2011 je ustanovil koprsko-tržaško sekcijo (in edino čezmejno sekcijo v Evropi) združenja ISHA, Mednarodne zveze študentov zgodovine.

Monografijo je izdalo Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom (SLORI) iz Trsta. Knjiga je sofinancirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Vljudno vabljeni!