Izhod iz enostavnega načina

Konferenca “Societies and Spaces in Contact”
V okviru nacionalnega raziskovalnega programa »Območja kulturnega stika v integracijskih procesih« (vodja: prof. dr. Milan Bufon)

Znanstveno-raziskovalno središče Koper

med 16. in 20. septembrom 2019 prireja

mednarodno znanstveno konferenco na temo

»Societies and Spaces in Contact: Between Convergence and Divergence«


Konferenca, ki se je bodo udeležili raziskovalci in predavatelji iz Slovenije, Evrope in drugih delov sveta, bo v sodelovanju z Inštitutom za narodnostna vprašanja v Ljubljani, Slovenskim raziskovalnim inštitutom v Trstu ter Unijo Italijanov za Slovenijo in Hrvaško od ponedeljka zvečer do srede potekala v konferenčnem kompleksu Bernardin v Portorožu, nakar se bodo udeleženci v četrtek podali na celodnevno terensko odkrivanje razvoja in sedanjega položaja italijanske skupnosti ter sploh družbene situacije v Istri z obiskom italijanskega Centra za zgodovinske raziskave v Rovinju ter »prestolnice tartufov« Motovuna, v petek pa bodo konferenco zaključili z jutranjo strokovno razpravo o manjšinah na območju Alpe-Jadran v konferenčni dvorani Tessitori v Trstu, ogledom nekaterih ključnih kulturnih središč Slovencev v mestnem središču, aktivno udeležbo prireditve Slofest, s katero se širši javnosti vsake dve leti predstavlja slovenska manjšina v Italiji, ter zaključno večerjo v prostorih slovenskega jadralnega društva Sirena v Barkovljah pri Trstu.

V okviru konference bo potekalo več različnih tematskih razprav na temo jezika in vzgoje, meje in literature, jezikovnih politik, migrantov in kulturnih meja, identitete in percepcije »drugega«, kulturnih in jezikovnih pokrajin, uvodni predavanji pa bosta podala ugledna strokovnjaka za manjšinska vprašanja, prof. Tove Malloy, direktorica Evropskega centra za manjšinska vprašanja v Flensburgu (Nemčija), ter Colin Williams, zaslužni profesor na univerzi v Cardiffu (Wales, UK).

Prireditelji nameravajo s konferenco poglobiti vprašanja medkulturne komunikacije in družbene integracije v Evropi, ki se zdijo še posebej pereča sedaj, ko se na našem kontinentu ponovno krepi populistični nacionalizem, obenem pa mednarodni javnosti predstaviti raziskovalne rezultate sodelavcev Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. To se že od svoje ustanovitve intenzivno posveča vprašanjem koeksistenčnega sobivanja in povezovanja v etnično mešanih in obmejnih območjih, s posebnim poudarkom na območju zgornjega Jadrana, ki je bilo in ostaja pomemben model za proučevanje sočasno potekajočih procesov družbene konvergence in divergence v Evropi. Pomen medkulturnega in čezmejnega povezovanja bo tokratna konferenca izpostavila tudi z organizacijo dogodkov, ki se bodo odvijali v obmejnih prostorih treh sosednjih držav.

Prizorišče konference bo Hotel Histrion, Portorož-Portorose.

Prisrčno vabljeni!

Več informacij o konferenci lahko pridobite na spletni strani https://spacesincontact2019.splet.arnes.si/ in v zborniku povzetkov konference.