Izhod iz enostavnega načina

Priznanje Ervina Dolenca v roke dr. Gašperja Mithansa


Komisija za nagrade pri Zvezi zgodovinskih društev Slovenije je v petek, 28. septembra 2018, na prireditvi ob 39. zborovanju ZZDS Priznanje Ervina Dolenca za znanstveni prvenec za leti 2016 in 2017 podelila sodelavcu Inštituta za zgodovinske študije ZRS Koper dr. Gašperju Mithansu.

Svoj predlog je komisija utemeljila z besedami:

“Znanstvena mnografija Gašperja Mithansa Jugoslovanski konkordat: pacem in discordia ali jugoslovnski »kulturkampf« je, kot je razvidno iz avtorjeve bibliografije, rezultat večletnega raziskovalnega dela. Tematika, ki jo je preučeval vrsto let, ga je naposled pripeljala do monografije, ki je ne zaznamujeta le objektivnost in natančnost temveč tudi znanstvena strast. Gašper Mithans v svojem delu odpira in analizira številne poglede na tematiko in jih prepričljivo zaključuje. Delo izpolnjuje znanstvene standarde zgodovinske vede in je inovativno zlasti s pogledom na slovensko zgodovinopisje tako po tematiki, postavitvi vprašanj in metodološkem pristopu.”

Sodelavcu Gašperju Mithansu iskreno čestitamo!