Izhod iz enostavnega načina

Filozofski večer: Religija in demokracija


Filozofski večer: Religija in Demokracija

Kdaj: 27. marec od 18:00 do 21:00

Kje: SALON UPORABNIH UMETNOSTI, Glavni trg 1, 2000 Maribor, Slovenia

Na prvi pogled se zdi, da sta prostora religije in demokracije v konfliktu ali pa med njima vsaj pogosto nastopi napetost. Ameriški filozof Richard Rorty je religijo v tem smislu poimenoval celo s sintagmo conversation-stopper oz. »pogovorni ustavljalec« in svaril pred njeno tesnejšo povezavo z demokracijo. Po drugi strani pa vemo, da je za družbe z večjo mero demokracije običajno značilna tudi večja mera verske svobode, ter da so neredko verski voditelji ali posamezniki pomembno prispevali k razvoju demokratične politične kulture (npr. Martin Luther King, Gandhi, Konrad Adenauer). Kakšen je torej odnos med religijo in demokracijo?

V marčevskem filozofskem večeru v Salonu bosta to vprašanje obravnavala dr. Aleš Maver ter prof. dr. Lenart Škof. Dr. Maver bo predstavil raznoliko politično dejavnost kristjanov, predvsem katoličanov, v Evropi v 20. stoletju in pokazal, da je bilo v nasprotju s pogosto razširjenim mnenjem miselno blago, ki se je sklicevalo na krščanstvo, razpršeno praktično po vsem političnem spektru. Opozoril bo tudi na razlike med posameznimi kulturnimi okolji v tem oziru in na zanimive primere politikov in političark, ki so si krščanstvo pisali na svojo zastavo. Prof. Škof nas bo seznanil s stališčem ameriškega pragmatizma o vprašanju religije in demokracije, v katerem, kljub zgoraj omenjenim odklonilnem stališču Rortyja, srečamo tesno povezavo obeh sfer življenja – in to v idiosinkratičnem pojmu skupnosti, kakor se je uveljavil v okviru te tradicije. Prek prikaza elementov misli J. Royca, J. Deweyja, poznega Rortyja, R.M. Ungerja in C. Westa, bo prof. Škof pokazal na možnosti razumevanja religije kot poti divinizacije naših sebstev in s tem poglobitve ali razširitve ideje demokracije. Po obeh predavanjih bo dovolj časa tudi za vprašanja ter diskusijo, ki jo bo vodil dr. Gorazd Andrejč.

Filozofski večer nastaja v sodelovanju z Oddelkom za filozofijo mariborske Filozofske fakultete, s katerim smo letos v SALONu začeli nov ciklus javnih predavanj in pogovorov. Enkrat mesečno obravnavamo pereče in družbeno aktualne teme, za katere menimo, da si posebej zaslužijo razpravo in analizo iz različnih perspektiv.

Dr. Aleš Maver je docent za zgodovino srednjega veka in lektor za latinščino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, publicist in politični analitik.

Prof. dr. Lenart Škof je predstojnik Inštituta za filozofske študije na ZRS Koper ter predavatelj na Alma Mater Europea – ISH. Kot gostujoči profesor predava še na Teološki fakulteti ter Fakulteti za družbene vede univerze v Ljubljani.