V sklopu Znanstveno raziskovalnega središča Koper in njenega Inštituta za kineziološke raziskave deluje infrastrukturna enota Mediteranski center zdravja (MCZ). MCZ omogoča učinkovitejše delovanje, poslovanje, prepoznavnost in nadaljnji razvoj vsebin IKARUS in skrbi za prenos izsledkov raziskav, novih idej, pripomočkov in (intervencijskih) programov v prakso, učinkovitejše trženje in večjo izkoriščenost merilne in diagnostične opreme kot tudi možnosti za njeno nadgradnjo, vzdrževanje in posodabljanje.                                             

 

Kompetence in dosežki

Zaradi močne povezanosti in prepletenosti z Inštitutom za kineziološke raziskave ter nudenja infrastrukturne podpore se laboratorij IKARUS lahko pohvali z vsemi skupnimi dosežki, ki so predstavljeni v okviru inštituta.

 

Poslanstvo in vizija

Zaradi potrebe po razmejitvi raziskovalne, pedagoške in tržne dejavnosti ter razširitvi prav slednje, deluje dosedanji Laboratorij IKARUS pod okriljem MCZ in je podpora IKARUS-u ter različnim študijskim programom.

V MCZ se tako ukvarjamo z aplikativnim raziskovanjem človeškega gibanja: od spremljanja gibalnega razvoja otrok do preučevanja adaptacij in sprememb gibalnega sistema odraslih in starostnikov.  Na osnovi celostne analize gibalnega statusa oblikujemo intervencije in priporočila za optimizacijo vadbe za rekreativne in vrhunske športnike.

Dodatno, na MCZ zagotavljamo tudi prehransko in sociološko ter psihološko svetovanje vsem ciljnim skupinam, ki stremijo k doseganju svojih ciljev: zmag, zdravja, boljše preventive ali učinkovitosti.

Razviti skušamo intervencije in strategije, ki bi ljudem omogočale razvoj in ohranjanje gibalnih kompetenc, ustrezno gibalno učinkovitost v različnih okoljih in dejavnostih ter rehabilitacijo po akutnih in kroničnih stanjih, ki so posledica sodobnega življenjskega sloga.

Na osnovi sodobnih diagnostičnih postopkov vam bomo v MCZ Koper svetovali ustrezno: vadbo, terapijo in prehrano. 

 

Lokacija MCZ in kontakt

Cesta Zore Perello-Godina 3 (1. nadstropje Arena Bonifika)

6000 Koper

 

E-mail: matej.kleva@zrs-kp.si

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh