V sklopu Znanstveno raziskovalnega središča Univerze na Primorskem in njenega Inštituta za kineziološke raziskave deluje infrastrukturna enota Univerzitetni kineziološki center (UKC). UKC omogoča učinkovitejše delovanje, poslovanje, prepoznavnost in nadaljnji razvoj vsebin IKARUS in skrbi za prenos izsledkov raziskav, novih idej, pripomočkov in (intervencijskih) programov v prakso, učinkovitejše trženje in večjo izkoriščenost merilne in diagnostične opreme kot tudi možnosti za njeno nadgradnjo, vzdrževanje in posodabljanje.

                                                                                 

 

Kompetence in dosežki

Zaradi močne povezanosti in prepletenosti z Inštitutom za kineziološke raziskave ter nudenja infrastrukturne podpore se laboratorij IKARUS lahko pohvali z vsemi skupnimi dosežki, ki so predstavljeni v okviru inštituta.

 

Poslanstvo in vizija

Zaradi potrebe po razmejitvi raziskovalne, pedagoške in tržne dejavnosti ter razširitvi prav slednje, deluje dosedanji Laboratorij IKARUS pod okriljem UKC in je podpora IKARUS-u ter študijskemu programu Aplikativna kineziologija.

V UKC se tako ukvarjamo z aplikativnim raziskovanjem človeškega gibanja: od spremljanja gibalnega razvoja otrok do preučevanja adaptacij in sprememb gibalnega sistema odraslih in starostnikov.  Na osnovi celostne analize gibalnega statusa oblikujemo intervencije in priporočila za optimizacijo vadbe za rekreativne in vrhunske športnike.

Dodatno, na UKC zagotavljamo tudi prehransko in sociološko ter psihološko svetovanje vsem ciljnim skupinam, ki stremijo k doseganju svojih ciljev: zmag, zdravja, boljše preventive ali učinkovitosti.

Razviti skušamo intervencije in strategije, ki bi ljudem omogočale razvoj in ohranjanje gibalnih kompetenc, ustrezno gibalno učinkovitost v različnih okoljih in dejavnostih ter rehabilitacijo po akutnih in kroničnih stanjih, ki so posledica sodobnega življenjskega sloga.

Na osnovi sodobnih diagnostičnih postopkov vam bomo v UKC Koper svetovali ustrezno: vadbo, terapijo in prehrano. 

 

Lokacija UKC in kontakt

Ulica 15. maja 2B

6000Koper

 

E-mail: matej.kleva@zrs-kp.si

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh