Založniška dejavnost Univerzitetne založbe Annales je osnovana na tradicionalnem pristopu razvoja intelektualne lastnine in posledično širjenju znanstvene in didaktične produkcije univerzitetnega okolja. S svojim uspešnim delovanjem in prisluženo založniško oznako, pod katero se izdajajo znanstvene in strokovne monografije, znanstvene revije, zborniki domačih in mednarodnih konferenc, različna informativna gradiva, prispevamo k samemu ugledu univerze širom slovenske in širše akademske sfere.   

 dr.Blaž Lenarčič,vodja

 

Osnovna vsebinska usmeritev Univerzitetne založbe Annales so interdisciplinarnost, primerjalne in medkulturne študije, usmerjenost v večkulturni prostor v stiku, mediteranski, širši slovenski in evropski prostor.

Založba izdaja pestro izbiro znanstvenih monografij in revij z različnih znanstvenih področij, predvsem zgodovine, sociologije, etničnih študij, jezikoslovja in književnosti, geografije, arheologije, kulturne dediščine, filozofije, umetnostne zgodovine, kineziologije, pedagogike, sredozemskega kmetijstva in oljkarstva ter biodiverzitete.

 

Publikacije

V okviru Univerzitetne založbe Annales izhajata dve znanstveni periodični publikaciji:

  • Annales Kinesiologiae in
  • Poligrafi.

Monografske publikacije izhajajo v zbirkah:

  • Annales Mediterranei,
  • Knjižnica Annales Kinesiologiae,
  • Knjižnica Annales Ludus (v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem),
  • številne monografije pa tudi »izven rednih« knjižnih zbirk.

Poleg znanstvenih del Univerzitetna založba Annales izdaja tudi različne strokovne publikacije, kot so:

  • periodična publikacija Glasnik UP ZRS,
  • trokovne monografije, večinoma vezane na izvajanje različnih (predvsem mednarodnih) projektov ter
  • učbeniki, ki izhajajo v zbirkah Knjižnica Annales Manuel in Annales Ludus Manualis (v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem).

 

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in primarno vodilo založbe je objavljanje novih relevantnih študij uglednih slovenskih in mednarodnih raziskovalcev in raziskovalk.

Naš cilj je večja prisotnost in vidnost na trgu, tako z vidika založniške dejavnosti kot tudi knjigotrštva. Poleg tega želimo zagotoviti za vse članice Univerze na Primorskem kot tudi raziskovalce iz drugih raziskovalnih institucij možnost izdaje kvalitetnih publikacij v tiskani in elektronski obliki ter tako omogočati prepoznavnost in popularizacijo znanstveno-raziskovalnih in aplikativnih dosežkov domačih raziskovalcev v Sloveniji in svetu.

 

 

KNJIGARNA

zalozba-annales(at)zrs.upr.si

 

Urnik

ponedeljek – četrtek

8:30 – 12:00

13:00 – 15:00

petek

8:30 – 12:00

13:00 – 14:00

sobota, nedelja in prazniki

ZAPRTO

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh