Milena Bučar Miklavčič

vodja, višja asistentka
Milena.BucarMiklavcic(at)zrs-kp.si

doc. dr. Bojan Butinar

znanstveni sodelavec
Bojan.Butinar(at)zrs-kp.si

doc. dr. Vasilij Valenčič

znanstveni sodelavec
Vasilij.Valencic(at)zrs-kp.si

dr. Erika Bešter

Asistentka z doktoratom
Erika.Bester(at)zrs-kp.si

Jakob Fantinič

samostojni strokovni delavec VII/1
Jakob.Fantinic(at)zrs-kp.si

Katja Fičur

samostojna strokovna delavka VII/1
Katja.Ficur(at)zrs-kp.si

Saša Volk

samostojna strokovna delavka VII/2 (III)
Sasa.Volk(at)zrs-kp.si

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh