prof. dr. Egon Pelikan

predstojnik, znanstveni svetnik
Egon.Pelikan(at)zrs-kp.si

dr. Tilen Glavina

namestnik predstojnika, asistent z doktoratom
Tilen.Glavina(at)zrs-kp.si

akad. prof. dr. Jože Pirjevec

znanstveni svetnik
Joze.Pirjevec(at)zrs-kp.si

dr. Andrej Rahten

znanstveni svetnik
Andrej.Rahten(at)zrs-kp.si

izr. prof. dr. Dragica Čeč

višja znanstvena sodelavka
Dragica.Cec@zrs-kp.si

izr. prof. dr. Borut Klabjan

višji znanstveni sodelavec
Borut.Klabjan(at)zrs-kp.si

doc. dr. Mateja Režek

višja znanstvena sodelavka
Mateja.Rezek(at)zrs-kp.si

izr. prof. dr. Tomislav Vignjević

višji znanstveni sodelavec
Tomislav.Vignjevic(at)zrs-kp.si

doc. dr. Urška Bratož

znanstvena sodelavka
Urska.Bratoz(at)zrs-kp.si

doc. dr. Gašper Mithans

znanstveni sodelavec
Gasper.Mithans(at)zrs-kp.si

dr. Jure Ramšak

znanstveni sodelavec
Jure.Ramsak(at)zrs-kp.si

dr. Jure Vuga

asistent z dokotratom
Jure.Vuga@zrs-kp.si

Vida Rožac Darovec

višja strokovno-raziskovalna asistentka
Vida.RozacDarovec(at)zrs-kp.si

Matic Batič

asistent
Matic.Batic(at)zrs-kp.si

Denis Cerkvenik

asistent
Denis.Cerkvenik(at)zrs-kp.si

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh