Saša Volk

Funkcija: samostojna strokovna delavka VII/2 (III)


Leta 2006 je diplomirala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in se zaposlila v laboratoriju LABS d.o.o., na delovnem mestu kemijskega analitika. Leta 2008 je pridobila status notranje presojevalke za vzpostavitev in vzdrževanje sistema kakovosti v akreditiranem laboratoriju po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Od leta 2013 je zaposlena v akreditiranem Laboratoriju za preskušanje olja Inštituta za oljkartvo, kjer opravlja strokovno delo analitičarke ter raziskovalno delo na projektih Inšituta za oljkarstvo.

 

Področja dela:

  • Ugotavljanje kakovosti in pristnosti oljčnega olja,
  • Določevanje vsebnosti stigmastadienov, alkilnih estrov in voskov,
  • Vzdrževanje sistema kakovosti v akreditiranem laboratoriju,
  • Delo na projektih.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh