prof. dr. Milan Bufon

Funkcija: znanstveni svetnik


Milan Bufon (28. 5. 1959, Trst), družbeni geograf, je redni profesor na Fakulteti za humanistične študije (FHŠ) ter znanstveni svetnik na Znanstveno raziskovalnem središču (ZRS) Univerze na Primorskem. Raziskuje zlasti vprašanja družbene in prostorske konvergence in divergence v območjih družbenega in kulturnega stika v Sloveniji in Evropi. Med pomembnejše znanstvene monografije sodijo: Prostorska opredeljenost in narodna pripadnost (1992); Prostor, meje, ljudje (1995); Confini, identità ed integrazione (2002); Med teritorialnostjo in globalnostjo (2004); Na obrobju ali v osredju? (2008); »Ne vrag, le sosed je mejak« (2011). Je tudi avtor dela Osnove politične geografije (2001 in 2007), prvega in edinega učbenika politične geografije v Sloveniji.© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh